Justicia med EU-stjerner

Enhetspatentet og Unified Patent Court (ca. 90 min)

EU-systemet med Enhetspatentet og den tilhørende felles Enhetsdomstolen (Unified Patent Court) har planlagt oppstart innen utløpet av 2023. Norge står utenfor EU, så hva betyr egentlig den nye ordningen for norske bedrifter som har EP-patenter? Se dette opptaket fra september 2022.

EPO kan gi enhetseffekt til EP-patenter for inntil 25 EU-land. Norske patentsøkere og patenthavere vil kunne få Enhetspatenter fra EPO, men de vil ikke gjelde i Norge. Dette innebærer at de europeiske patentene ikke lenger må valideres i EU-land.

Enhetsdomstolen blir en internasjonal domstol for EU-landene som deltar, og vil kunne avgjøre søksmål om gyldighet og inngrep. I dette opptaket fra september 2022 får du viktige oppdateringer om ordningen.

Sentrale temaer:

  • Hva er europeisk patent med enhetseffekt – hvordan får du dette, og hvor gjelder dette patentet?
  • Overgangsordninger hos EPO
  • Konsekvenser hvis du ikke velger enhetseffekt
  • Hvordan sikrer du patentrettigheter i de resterende EPO-medlemslandene?
  • Enhetsdomstolen og myndighetsrollen

Foredragsholderne i dette opptaket er fra Patentstyret. Du møter saksbehandler innen bioteknologi Inger Rabben, og juridisk rådgiver Mathias Johnsen Hildershavn.

For hvem?

Dette opptaket passer for deg som jevnlig jobber med patentsøknader til EPO og EU-landene, enten som patentfullmektig, IPR-ansvarlig i en bedrift, ekstern IPR-rådgiver eller som eier av patenter.

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31.12.2023
Pris: Gratis
Tid: ca. 90 min

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: