Vindmøller på en fjelltopp

Grønn teknologi – globale trender og mulighetsrom (ca. 75 min)

Samfunnet har høye forventninger til innovasjon og utvikling av grønn teknologi. Da er det viktig at bedriftene som produserer det Norge skal leve av, har et faktabasert grunnlag. Derfor laget Patentstyret en patentlandskapsanalyse.

I dette opptaket går vi gjennom høydepunktene fra landskapsanalysen. Vi diskutere hva dette gir av mulighetsrom for norsk næringsliv og hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til «det grønne skiftet».

Sentrale temaer:

  • Hvilken nytte du kan ha av patentlandskapsanalysen
  • Sammendrag og høydepunkter fra analysen
  • Hvilke forutsetninger har norsk næringsliv for å gjøre det bra innen grønn teknologi og miljøvennlig energi.

Landskapsanalysen viser globale patenteringstrender og aktivitetsnivået innenfor teknologier på områder som grønn kraftproduksjon, fornybar energi, grønn transport, CO2-fangst og CO2-begrensende teknologier. Hvordan norsk og nordisk innovasjon passer inn i global sammenheng er også sentralt for analysen.

Les hele patentlandskapsanalysen «Grønn teknologi – globale trender og muligheter».

For hvem?

Dette opptaket passer for deg som ønsker et bedre faktagrunnlag for framtidige innovasjonsbeslutninger. Du jobber som jurist, teknolog eller IPR-rådgiver for innovasjonsbedrifter og FoU-miljøer knyttet til analysens tre hovedområder: CO2-fangst og -begrensende tiltak, fornybar energi eller transport. 

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31.12.2023
Pris: Gratis
Tid: ca. 75 min

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: