Hva skal patentsøknaden inneholde?

Du kan ta patent på en teknisk løsning på et problem, og dette gir deg en tidsbegrenset enerett. Men hva bør du egentlig ha med i søknaden?

Patentsøknaden din må inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, patentkrav (altså en angivelse av hva du søker beskyttet) og et kort sammendrag. Den skal også inneholde tegninger der det er nødvendig. Innholdet i patentsøknaden er avgjørende for verdien av den beskyttelsen du til slutt oppnår. Å skrive en god patentsøknad er en balansekunst. Skriver du for eksempel at en gjenstand er 10 cm lang, får du beskyttelse for disse 10 cm, verken mer eller mindre.

Barbro Sæther fra Patentstyret og Bodil Sollie Hjelsvold fra Acapo tar deg gjennom prosessen for å søke om patentbeskyttelse – fra forberedelser før innlevering til hva som skjer etter at Patentstyret har mottatt søknaden.

Sentrale tema

  • Strategiske valg for utarbeidelse av patentsøknaden
  • Hvordan du kan oppnå en god balanse mellom kostnad og kvalitet
  • Hvilke krav loven stiller til innholdet i en patentsøknad
  • Eksempler på hvordan Patentstyret bruker patentretningslinjene, og praksis ved behandling av patentsøknader
  • Hvilke endringer er tillatt under søknadsbehandlingen
  • Viktige begreper og grensedragninger som kan være avgjørende for utfallet

Noen artikler om å skrive en patentsøknad

For hvem?

Webinarer er for deg som har grunnleggende kjennskap til patentering, og går med planer om å sende inn en patentsøknad, enten på egen hånd eller i samarbeid med en patentrådgiver.

Når: Tilgjengelig til 30. juni 2020
Pris: Gratis

Foredragsholdere

Barbro Sæther

Barbro E. Sæther er utdannet høyskoleingeniør i kjemi/bioteknologi ved Oslo ingeniørhøgskole og har en Cand.scient-grad i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med biomedisinsk forskning ved Universitet i Oslo og Rikshospitalet, og har nå vært i Patentstyret siden 2007.

Barbro har bred erfaring fra søknadsbehandling, forundersøkelser for nasjonale og internasjonale kunder, og behandling av internasjonale patentsøknader under Nordisk Patentinstitutt som PCT-myndighet. Barbro jobber også med foredrag for Patentstyret.

Vis hele teksten
Bodil Sollie Hjelsvold

Bodil Sollie Hjelsvold, partner i Acapo og European Patent Attorney. Hun arbeider med rådgivning innen immaterielle rettigheter med hovedvekt på patentering og design, utarbeidelse av nye søknader og saksbehandling av disse ovenfor de relevante myndigheter i inn- og utland. Hun arbeider også med forundersøkelser, "freedom to operate"-vurderinger, overvåking av patentsaker og innsigelser. Som en del av dette holder hun kurs og foredrag for industrielle brukere av patentsystemet. Hun har bakgrunn innenfor kjemi, men arbeider også med mange mekaniske saker, samt saker innen oppdrettsnæringen.

Bodil har arbeidet som patentrådgiver siden 1998, og ble ansatt hos Acapo i 2013. Hun er siv.ing. i kjemi/bioteknologi, og tok hovedoppgave innen biokjemisk vannrensing ved NTNU i 1997. Hun fullførte sin profesjonelle patent-utdannelse hos Patentkonsulters samfund, med avsluttende eksamen i 2004. Hun er autorisert European Patent Attorney og har i tillegg et CEIPI-kurs innen europeisk patentrett.

Vis hele teksten
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: