Foto: iStockphoto

Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse (4,5 timer)

Dette er et grunnleggende kurs om sikring av verdiene som ligger i bedriftens varemerker og design. Du lærer hva du må kjenne til for å beskytte disse verdiene.

Sørg for at du ikke tråkker over andres grenser og utvikler noe som andre allerede har sikret seg eneretten til. Dette kurset gir deg grunnleggende informasjon om beskyttelse av varemerker og design og hvilken verdi dette kan gi deg og bedriften din.

Sentrale tema for kurset er:

  • hva varemerke- og designbeskyttelse er
  • hvilke konkurransefortrinn du kan oppnå med riktig beskyttelse
  • hvordan du selv kan foreta søk og undersøkelser i databaser
  • andre beskyttelsesformer, domenenavn, foretaksnavn, opphavsrett, åndsverk, patent m.fl.

For hvem?

Dette vil være nyttig for deg som er opptatt av nyskaping og produktutvikling – enten du befinner deg i privat bedrift, forskningsmiljø eller i virkemiddelapparatet rundt nyskaping. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om varemerke- eller designregistrering.

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31. desember 2023. 
Pris: Gratis
Tid: 4,5 timer

Dette mener andre

På en skala fra 1 til 4, hvor 4 er høyeste score, har dette kurset fått et gjennomsnitt på 3,77. Alle deltakerne sier at de kan bruke kunnskapen fra kurset i arbeidet sitt og kan anbefale Patentstyrets nettkurs til andre.

«Det blir mye lettere å søke varemerkebeskyttelse og domenenavn mm nå. Gleder meg til del to på kurset»

«Det var veldig nyttig å kunne delta på kursene for å få grunnleggende kunnskaper. Tusen hjertelig takk!»

«Generelt synes jeg foredragsholderne var flinke og holdt et høyt nivå. De var også åpne for å besvare spørsmål, noe jeg ser på som veldig positivt»

«Min funksjon kan i stor grad også påvirke gründere, entreprenører og eksisterende næringsliv til å optimalisere sin verdiskaping gjennom varemerke- og designregistrering. Før kurset hadde jeg en del forståelse, naturlig nok, men kurset har gitt meg muligheten til å bli bedre på formidlingen og øke forståelsen hos mottakerne for dette»

«Bra opplegg - lært mye»

Foredragsholdere

 

Sabrina Fregosi
Sabrina Fregosi Maaø

Sabrina Fregosi Maaø, rådgiver i Patentstyret.
Sabrina er saksbehandler i Patentstyrets designseksjon. Hun har studert statsvitenskap ved Universitetet i Pisa, Italia og har vært ansatt i Patentstyret siden 1998. Hun har erfaring fra flere prosjekter internt i Patentstyret, blant annet utviklingen av vårt elektroniske saksbehandlingssystem. Sabrina er mye ute for å spre kunnskap om Patentstyrets virksomhet. Sabrina er opptatt av kommunikasjon og struktur, og liker å hjelpe andre med å forstå Patentstyrets samfunnsoppdrag og hvordan man kan benytte seg av tjenestene.

Vis hele teksten
Knut Bostad
Knut Andreas Bostad

Knut Andreas Bostad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo med varemerke- og patentrett samt opphavsrett som valgfag. Han har jobbet i Patentstyret siden 2000 og har bred erfaring fra saksbehandling. 

Knut Andreas er nå seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen, og var seks år i Domeneklagenemnda. Han jobber i tillegg med klager knyttet til foretaksnavneloven.

Vis hele teksten
Elin Møller Hansen
Elin Møller Hansen - Møteleder

Elin Møller Hansen, kurskoordinator i Patentstyrets markeds- og informasjonsavdeling. Hun er utdannet markedsfører ved Handelshøyskolen BI og har i tillegg til ett år sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Elin er en del av Patentstyrets kursteam og har vært ansatt i Patentstyret siden 2011.

Vis hele teksten
Gry Murud
Gry Murud

Gry Murud er saksbehandler i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 2008. Gry behandler både nasjonale og internasjonale varemerkesøknader, samt forundersøkelser. I tillegg jobber hun på Patentstyrets kundesenter, noe som bidrar til å gi en økt forståelse for og innblikk i kundenes behov.

 

Vis hele teksten
Peter Risholm
Peter Risholm

Peter Risholm har vært ansatt i Patentstyret siden 2017 og jobber med utviklingen av våre digitale tjenester. Han er blant annet produkteier for Patentstyrets søketjeneste. Før Peter begynte i Patentstyret, jobbet han med digitalisering innen kraftbransjen. Han er opptatt av at digitale løsninger skal løse praktiske problemer. Peter har en bachelor i historie og en MBA.

 

Vis hele teksten
Kaja Skille Hestnes

Kaja Skille Hestnes er advokat i SANDS Advokatfirma og jobber daglig med forretningsjuridiske problemstillinger og rådgivning med hovedvekt på immaterialrett; patent-, varemerke-, design- og opphavsrett. I tillegg jobber hun med spørsmål knyttet til markedsføringsloven. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo med opphavsrett, varemerke- og patentrett som valgfag. Det siste året på studiet var hun ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, hvor hun var tilknyttet forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse.

Vis hele teksten

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: