Flere hender med tastatur, penn og kalkulator. (Foto: iStockphoto)
(Foto: iStockphoto)

IP-strategisk perspektiv: Finansiering, oppkjøp, salg og fusjon (60 min)

Hva kan en mindre bedrift gjøre for å bli mer attraktiv? Hva bør et større selskap tenke på når de vurderer å kjøpe opp mindre virksomheter?

Et opptak fra webinar om hvordan du kan jobbe med IP-relaterte spørsmål for å legge til rette for finansiering. Du får innblikk i immaterielle verdier og rettigheters rolle i bedriftens vekstfaser. Vi viser deg hvordan du kan tilrettelegge for en god balanse mellom risiko og muligheter i bedriftens IP-portefølje. 

Dette blir gjennomgått:

  • Hvilken rolle spiller IP i en vekstbedrift
  • Hvordan balansere muligheter og risiko i en IP-portefølje
  • Vurderinger av IP i forbindelse med oppkjøp

Foredragsholderne Henrik Olsson og Martin Jansson arbeider som rådgivere i AWA Strategy, en enhet innenfor AWA som har bred kompetanse på kommersielle aspekter av IP. Begge har flere års erfaring fra sjefsposisjoner i store bedrifter med søkelyset på utnyttelse av kommersiell verdi fra bedriftens IP, og hvordan man bygger arbeidsmetoder og organisasjoner for å danne grunnlag for verdiskaping av immaterielle rettigheter. 

NB! Informasjon om finansieringsordninger er ikke en del av dette webinaret. 

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31. desember 2023
Pris: Gratis
Tid: 60 min

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: