Opphavsrett (2): Klarering og lisensiering (40 min)

Når du ønsker å samarbeide, starte ny virksomhet eller tenker på å selge bedriften din er det viktig å tenke på sikring av opphavsretten gjennom avtaler og lisenser. Få et innblikk i mulighetene og grensegangene.

Allerede fra den spede begynnelse i et prosjekt er det smart å ha kontroll på fordeling av eierskapet og opphavet til f.eks grafisk design, logo, prototyper, musikk, arkitektur og andre kunstneriske verk. Gjennom tydelige avklaring av rettigheter unngår du uenighet om hvem som egentlig eier hva og hvem som skal honoreres i hvilken sammenheng. Lisa Digernes, partner i Bull & Co, lærer deg litt om hvordan du best kan sikre opphavsretten.

Dette blir gjennomgått:

  • Opphavsrett og sikring av rettigheter
  • Lisensiering og klarering av retten til å benytte åndsverk og annet beskyttet materiale
  • Sitatretten, grenseland og unntak

Når: Opptaket er tilgjengelig til 31. desember 2022.
Pris: Gratis.
Tid: 40 min

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: