Jordklode med tekst "Satse i utlandet?" (Wikimedia Commons)

Satse i utlandet? Slik gjør du ideer til verdier

Nye markeder uten IP-rettigheter? Glem det! Regjeringen har nylig lansert en storsatsing på eksport og i dette opptaket får du kunnskapen du trenger for å sikre verdiene dine internasjonalt.

I dag er det like viktig at du skaffer deg eneretten til egne oppfinnelser, produktnavn og design i eksportmarkedet (IP), som å sikre rettighetene dine i lokalmarkedet. Når du får internasjonale kunder vil du også oppleve at det raskt dukker opp kopier av produktet ditt. Unngå at andre stjeler ideen din og tjener penger på den.

Næringsministeren forteller om departementets tiltak for økt eksport i norsk næringsliv. Gjennom spennende innovasjonshistorier og samtaler får du tips og inspirasjon til hva som kan være avgjørende, verdiskapende og utfordrende ved bruk av IP-rettigheter som patent, varemerke og design.

Når: Opptaket er tilgjengelig til 30. april 2023
Pris: Gratis
Tid: ca. 2 timer og 40 min.

Presentasjoner fra World IP Day, 26. april 2022

Rebel Arena, #WorldIPDay2022

Hele Norge eksporterer
v/Jan Christian Vestre, næringsminister

Minimeis: Skaper verdier, gjør verden bedre, smartere og enda litt morsommere
v/ Erlend Glømmen
https://no.minimeis.com/

Innovasjonsmuligheter og rettighetstrender
Kathrine Myhre, direktør, Patentstyret

Nofence: Grensesprengende norsk teknologi
v/ Knut Bentzen og Oscar Hovde Berntsen
https://www.nofence.no/

Finansiering og gode råd
Folkeinvest v/ Øyvind Fries, daglig leder
https://folkeinvest.no/
Innovasjon Norge v/ Hanne Skogen, leder eksportsenteret
https://www.innovasjonnorge.no/
Eksportfinansiering Norge v/ Ivar Rekve, direktør for SMB-markedet
https://www.eksfin.no/

Ably Medical: Internasjonal fra dag én​
v/ Kjell Are Furnes
https://www.ablymed.com/

Panelsamtale
På vei ut. Gode reisetips fra panelet.
Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder​
Investinor v/ Patrick Sandahl​, investeringsdirektør
https://investinor.no/
Minimeis v/ Erlend Glømmen, arbeidende styreleder​
https://no.minimeis.com/

Programledelse og samtalemoderator:
Elisabet Mæland Fosse, Patentstyret

Paneldeltagere og foredragsholdere

 

Næringsminister Jan Christian Vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre

Næringsminister Jan Christian Vestre var daglig leder i møbelprodusenten Vestre frem til utnevnelsen som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hans masteroppgave handlet om regjeringens eierskapsutøvelse mellom aksjelovgivningen og Stortingets kontroll- og instruksjonsmyndighet.

Vestre var politisk rådgiver for tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2010 til 2012.

Vis hele teksten
Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth er en norsk næringslivsleder med enn 20-års erfaring fra privat og offentlig sektor. Siden 2019 har hun jobbet som rådgiver og styremedlem for EU-kommisjonen med opprettelsen av «Innovasjon Europa» (EIC). Hun er tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge (2014-2019).

Anita er styreleder og styremedlem i flere selskap, og i 2018 ble Anita rangert som en av topp 50 globale forretningstenkere av Thinkers50 Radar, og rangert blant topp 50 mest inspirerende kvinner i European Tech i 2015 og 2016. 

Foto: Truls Qvale

Vis hele teksten
Patrick Sandahl

Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør Investinor utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Patrick Sandahl er investeringsdirektør i Investinor med ansvar for store deler av tech. Han er jurist fra UiO og har hatt stillinger som partner i Telenor Venture, adm. direktør i Dyvi Capital og direktør i Nordea Investment Banking.

Vis hele teksten
Minimeis v/Erlend Glømmen

«I løpet av to år gikk vi fra å være en liten "start-up med en god idé" til å nå ut til kunder i over 150 land. Hva som skal til for å etablere en internasjonal anerkjent merkevare? Kanskje først og fremst evnen til å omstille seg raskt, og løse utfordringer samtidig som man beskytter og holder fast i grunnidéen til selskapet.»

Hvert år kårer TIME Magazine 100 banebrytende oppfinnelser som endrer måten vi lever, jobber, leker og tenker på hva som er mulig. Minimeis ble i 2019 en av de beste oppfinnelsene som gjør verden bedre, smartere og enda litt morsommere. Vil du høre mer om Minimeis og reisen frem til nå?

Erlend Glømmen er arbeidende styreleder i Minimeis.

Vis hele teksten
Kjell Are Furnes
Ably Medical v/ Kjell Are Furnes

«Ably Medical redefinerer fremtidens sykeseng. Vi er et norsk selskap, men fikk raskt internasjonal oppmerksomhet og samarbeidspartnere. IP-strategien har vært en viktig del av å beskytte våre interesser i nye utenlandske markeder.»

Ably medisinske seng lærer, mobiliserer og samarbeider. Inspirert av sykepleierne og medisinsk personell. Nå kan du lære av hva Ably har gjort for å nå nye markeder.

Kjell Are Furnes er medgründer og administrerende direktør i Ably Medical.

Vis hele teksten
Nofence v/ Knut Bentzen og Oscar Hovde Berntsen

Knut Bentzen er daglig leder i Nofence. 
Oscar Hovde Berntsen er leder for produkt og utvikling

«Nofence opplever for tiden enorm interesse for våre løsninger, både hjemme og ute. Bruksområdene spenner fra forenkling av gjerdehold til skalering av regenerativt landbruk, med potensial for store klimaforbedringer både over og under bakken. Utnyttelse og beskyttelse av våre IP-rettigheter som et konkurransefortrinn er sentralt i vår internasjonale satsing.»

Nofence revolusjonerer beitebruken. Tenk overgangen fra fasttelefon til mobiltelefon. Framtidens gjerde kan bli langt mer enn gjerde. På World IP Day får du høre mer, og om hva fremtiden kan bringe når man hopper over gjerde til utlandet.

Vis hele teksten
Øyvind Fries
Folkeinvest v/ Øyvind Fries

«Folkeinvest ønsker å gi flere muligheten til å investere i tidligfase- og vekstbedrifter. Vi vet hva en investor ser etter, og at IP er et konkurransefortrinn.»

Når du trenger kapital til bedriften din og morgendagens næringsliv, så har penger har forskjellig verdi. Folkeinvest har klart å økte antall kvinnelige investorer med 270 prosent. Vil du høre mer om hvordan bedrifter og gründere kan få tak i kapital fra 34.000 helt vanlige folk? Meld deg på arrangementet til Patentstyret.

Øyvind Fries er daglig leder for Folkeinvest.

Vis hele teksten
Innovasjon Norge v/Hanne Skogen

Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport, er Innovasjon Norge med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.

Hanne Skogen leder Eksportsenteret og IPR-teamet i Innovasjon Norge. Hun har jobbet med eksport i en årrekke, og har lang erfaring fra virkemiddelapparatet, både i Norge og utlandet. 

Vis hele teksten
Eksportfinansiering Norge v/ Ivar Rekve

Alt du synes er vanskelig med søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging. Eksfin bistår norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån og garantier. Hør mer om hvordan Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere og andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.

Ivar Rekve er direktør for SMB-markedet i Eksportfinansiering Norge. Eksportfinansiering Norge ble etablert i 2020, etter en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK fra juli 2021. Ivar forteller om eksportbedrifters behov og hva Eksportfinansiering Norge kan bidra med.
Vis hele teksten
Kathrine Myhre
Kathrine Myhre, Patentstyret

Kathrine Myhre er direktør i Patentstyret. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Norway Health Tech og innovasjonsdirektør i IT Fornebu og Birkeland Innovation. I tillegg er hun medlem i Nasjonalt Eksportråd og sitter i styret i Regionale forskningsfond Oslo.

Innovasjon og utvikling av offentlig sektor har stått høyt på agendaen hennes i mange år, og hun brenner for å gjøre ny kunnskap og teknologi til drivere for et mer bærekraftig samfunn.

Vis hele teksten
Elisabet Mæland Fosse, Patentstyret

Elisabet Mæland Fosse er avdelingsdirektør i Patentstyret. Hun har bred erfaring innen merkevarebygging, kjededrift, forretningsutvikling og risikostyring fra næringslivet, blant annet i DNV-GL, NorgesGruppen og ICA Norge. Hun har også jobbet med startup-miljøet i Norge som daglig leder i en teknologibedrift. 

Hun brenner for innovasjon og næringsutvikling, og har flere års erfaring som moderator på konferanser.

Vis hele teksten
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: