En rekke med oppstilte sykler
Foto: iStock

Verdiskaping i det grønne skiftet

Et opptak fra Innovasjonskraft 2020 om hvordan du kan finne nye og spenstige forretningsmodeller som baserer seg på ren energi og ny teknologi.

Norge har unike forutsetninger for å lykkes med innovativ verdiskaping og er allerede langt fremme på omstilling til en mer miljø- og klimavennlig fremtid. Hos de bedriftene som bidrar på vår første digitale Innovasjonskraft spiller fornybar energi, innovasjon, design, merkevarebygging og strategier for immaterielle rettigheter en sentral rolle.

Disse delte kunnskap og sine erfaringer på Innovasjonskraft 2020:

Innovasjonskraft er et årlig arrangement og arrangører er Patentstyret og DOGA. Vårt felles mål er å øke strategisk bruk av design og immaterielle rettigheter og verdier i forretningsutvikling og innovasjon.

For hvem?

Dette opptaket passer for ledere, designbransjen, næringsliv, industribedrifter, startups, innovatører og andre som er opptatt av innovasjon og ønsker å ta ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: