The-first-zip-on-tire-system_960x320ny.jpg

Technium

«Patentbeskyttelsen gir større sikkerhet og forutsigbarhet knyttet til produkter som kan være enkle å kopiere, og redusert risiko i tilknytning til skalering av selskapet og investeringer i produksjonskapasitet.»

Technium AS ble etablert i Trondheim i 2015, og har i dag kontorer i Trondheim og Oslo og et team på 9. De leverer modulære dekksystemer til sykkel, rullestol og barnevogn, og har vært i markedet i 2 år. Deres modulære dekksystemer er patenterte og lar brukeren enkelt feste ulike overflater på deres dekk, og på den måten tilpasse dekket til bruksbehovet. 

Technium har rettigheter knyttet til varemerke og produkt i form av flere internasjonale patenter og varemerkeregistreringer. 

Technium har selv utviklet produktene og stilt prototyper, tekniske tegninger og illustrasjoner tilgjengelig for sine patentfullmektige. Prosessene knyttet til utforming av patent/patentkrav, praktisk gjennomføring av nasjonal og internasjonal patentering og løpende oppfølging av dette, samt strategiske beslutninger knyttet til patentering og håndhevelse av rettigheter, er gjennomført av fullmektig. 

Technium har mottatt betydelige støttemidler fra ulike nasjonale og internasjonale offentlige programmer. Dette inkluderer Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Europakommisjonen (EASME). Selskapet har også mottatt midler via private støtteordninger, samt gjennomført to investeringsrunder. Dette har bidratt til at selskapet har kunnet investere i produksjonskapasiteter og beskyttelse av IPR. 

reTyre_logo_300x106.jpg

Les mer om Technium

Les hvordan andre bedrifter tar vare på rettighetene sine

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: