4 babyer i en seng med bodyer merket Anue.
Foto: Anue

Anue sikrer rettighetene for å skaffe seg konkurransefortrinn

Anue har utviklet et hjelpemiddel for å ta vare på donormelk. De satser globalt, og sørger for å sikre rettigheter i de markedene de går inn i.

Anue er en helseteknologibedrift fra Bodø, som ble etablert av barnesykepleier Jeanette Grønnslett i 2018. Selskapet har utviklet, patentert og lansert et lukket system for oppsamling, lagring, testing og distribusjon av donormelk. Dette er en teknologi som kan benyttes innenfor flere ulike bransjer, og med globalt markedspotensial. De tilbyr i dag Anue Concept Kit til sine sykehuskunder.

Rettigheter gir konkurransefortrinn

– Det har vært viktig for oss å beskytte teknologien vår for å sikre oss konkurransefortrinn i markedet, og ivareta selskapets immaterielle rettigheter, sier administrerende direktør i selskapet, Jeanett Grønnslett. –Teknologien er overfør til andre industrier, og våre patenter kan bli inntektskilde gjennom lisensavtaler med interessenter. De har i dag patent i UK, og får det antakelig i EU i løpet av høsten. Videre har de søkt Canada, USA, Sør-Afrika, Brasil, Japan, De forente arabiske emirater, Kina, India, Australia og Israel.

De har 6 designbeskyttelser i Norge og EU. Navn og logo er varemerkebeskyttet i flere kategorier i Norge, og er søkt registrert i EU, Israel og USA.

Anue har en bevisst IP-strategi. De har valgt å gå ganske bredt ut  med selve patentet, og velger seg ut nye markeder for varemerke etter hvert som de skal inn i nye land.

De har så langt ikke opplevd kopiering eller at noen har krenket rettighetene deres.

Ekstern bistand viktig

Anue har benyttet ekstern fagkompetanse til søknadsprosessen, og Grønnslett sier de har fått veldig god hjelp fra Dehns og Bryn Aarflott. Hun er også godt fornøyd med mye god rådgivning fra Innovasjon Norge og Patentstyret, helt fra idefasen.

Råd til andre virksomheter 

– Sjekk ut hva som finnes av eksisterende løsninger før du begynner på en eventuell patentprosess. Dette kan Patentstyret hjelpe med, sier Grønnslett. – Ha gode fortrolighetsavtaler når du samarbeider med andre, og ikke del sensitiv informasjon offentlig før en patentsøknad er levert inn!

Les mer om Anue på nettsidene deres

Lær mer om hvordan andre bedrifter tar vare på rettighetene

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: