Mann bruker iPad med simuleringsbasert opplæring
Foto: Attensi

Attensi satser globalt og har derfor beskyttet varemerket internasjonalt

«Vi vil bli en global aktør innenfor simuleringsbasert opplæring, og velger derfor å beskytte varemerket internasjonalt.»

Attensi er en ledende leverandør av simuleringsbaserte treningsprogrammer. De utvikler Attensi Technology Platform som benyttes både av kunder og partnere for å skreddersy egne spill og simuleringer som benyttes i opplæringsformål. De har levert over 500 simuleringer til norsk og internasjonalt næringsliv de siste 8 årene.

De har varemerkeregistrert navnet Attensi i Norge, EU og er i prosess i USA. De har ikke designregistrering ennå, men vurderer det fortløpende.

Ekstern bistand

Inntil for 5 år siden var hemmelighold den viktigste formen for beskyttelse for virksomheten. Etter hvert som de fikk mer oppmerksomhet i media og fra kunder og konkurrenter både nasjonalt og internasjonalt, så de imidlertid behov for å knytte til seg faglig ekspertise som kunne veilede dem i viktige beslutninger. De innledet derfor samarbeid med Leogriff og Selmer advokatkontor. De bidrar med hjelp til henholdsvis IP-strategi og generelle juridiske spørsmål. Dette samarbeidet gjør at Attensi tar gode beslutninger og føler seg godt ivaretatt på disse områdene.

Offentlig støtte

I de første årene etter etableringen fikk de god støtte fra virkemiddelapparatet, særlig fra Innovasjon Norge og etter hvert også Norges Forskningsråd. De har hatt Innovasjonskontrakter med Innovasjon Norge og deltar i flere prosjekter og programmer med Forskningsrådet, både Brukerstyrt forskningsarena, BIA og Fyrtårn-prosjekter (store tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer).

Les mer om hva Innovasjon Norge har bidratt med

«Dette er svært viktige prosjekter for oss og bidrar til viktig forskning og utvikling av ny teknologi som vi ikke hadde hatt finansiering til å utvikle på egen hånd. Det er særlig innen nye fagfelt som virtual reality, sensorstyring, talegjenkjenning etc. at disse virkemidlene har vært kritiske for oss», sier Anne Lise Wahl.

Mer informasjon

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: