Laptop_960x320.jpg
Foto: Attensi

Attensi

«Vi vil bli en global aktør innenfor simuleringsbasert opplæring, og velger derfor å beskytte varemerket internasjonalt.»

Attensi er en ledende leverandør av simuleringsbaserte treningsprogrammer. De utvikler Attensi Technology Platform som benyttes både av kunder og partnere for å skreddersy egne spill og simuleringer som benyttes i opplæringsformål. De har levert over 150 simuleringer til norsk og internasjonalt næringsliv de siste 6 årene.

De har varemerkeregistrert navnet Attensi i Norge, EU og er i prosess i USA. De har ikke designregistrering ennå, men vurderer det fortløpende.

Ekstern bistand

Inntil for 2 år siden var hemmelighold den viktigste formen for beskyttelse for virksomheten. Etter hvert som de fikk mer oppmerksomhet i media og fra kunder og konkurrenter både nasjonalt og internasjonalt, så de imidlertid behov for å knytte til seg faglig ekspertise som kunne veilede dem i viktige beslutninger. De innledet derfor samarbeid med Leogriff og Selmer advokatkontor. De bidrar med hjelp til henholdsvis IP-strategi og generelle juridiske spørsmål. Dette samarbeidet gjør at Attensi tar gode beslutninger og føler seg godt ivaretatt på disse områdene.

Offentlig støtte

I de første årene etter etableringen fikk de god støtte fra virkemiddelapparatet, særlig fra Innovasjon Norge og etter hvert også Norges Forskningsråd. De har hatt Innovasjonskontrakter med Innovasjon Norge og deltar i flere prosjekter og programmer med Forskningsrådet, både Brukerstyrt forskningsarena, BIA og Fyrtårn-prosjekter (store tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer).

«Dette er svært viktige prosjekter for oss og bidrar til viktig forskning og utvikling av ny teknologi som vi ikke hadde hatt finansiering til å utvikle på egen hånd. Det er særlig innen nye fagfelt som virtual reality, sensorstyring, talegjenkjenning etc. at disse virkemidlene har vært kritiske for oss», sier Anne Lise Wahl.

logo+symbol.png

Les mer om Attensi

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: