Granberg møter konkurransen med varemerker og designbeskyttelse

Granberg AS har med innovative løsninger innenfor håndbeskyttelse klart å bli en av de ledende hanskeprodusentene i verden. For å holde konkurrentene på avstand blir produktene designbeskyttet og varemerkeregistrert.

Granberg AS er en ledende merkevareprodusent av hansker til industri, næringsmiddel og helse med produksjon i flere land - med et verdensomspennende markedsfokus. Firmaet ble etablert i 1961, og har hovedkontor på Bjoa i nærheten av Haugesund. Bedriftens konsernomsetning ligger på over 200 MNOK.

Vi utvikler produktene våre kontinuerlig, for å være best mulig tilpasset etterspørselen i markedet og de kravene kundene våre stiller.

Bak produktene våre ligger det en betydelig innsats både når det gjelder tid og ressurser. Granbergs produktutviklingsteam legger stor vekt på å skape intelligente design kombinert med optimal ergonomi.

Designbeskyttelsen verner oss mot at våre konkurrenter lager noe som ligner på vårt produkt. Varemerkeregistreringen beskytter navnet og begrepsapparatet vi bruker om produktene. Til syvende og sist handler det om å beskytte et markedsfortrinn, som vi har jobbet svært hardt for å oppnå.

Vi har i stor grad gjort søknadsprosessen selv. I første omgang er det et kostnadsspørsmål. Videre er det ikke noe hokus pokus å søke selv. Det ligger gode veiledninger på internett.

Les mer om Granberg

Les mer om varemerkeregistrering

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: