Viser produktet som kan klemmes av brukeren
Foto: Grasp AS

Grasp øker verdien av oppfinnelsen gjennom rettigheter

Grasp er et nytt produkt som skal gjøre det enklere å behandle pasienter med fysiske eller psykiske utfordringer. I tillegg til produktutvikling og nødvendig medisinsk godkjenning, er bedriften opptatt av å sikre produktet med patent, varemerke- og designregistrering.

GRASP AS er et privateid, digitalt helsefirma som fokuserer på utvikling, produksjon og distribusjon av et nytt digitalt verktøy til bruk innenfor helsesektoren. Verktøyet Grasp er et medisinsk utstyr som letter kommunikasjon av sykehistorie mellom pasienter og klinikere, og muliggjør personlig behandling. 

Produktet

Grasp brukes til å kartlegge brukerens opplevelser i samme øyeblikk som de skjer. Opplevelsen kan være stress, sinne, frykt, angst, sorg, pustebesvær, smerte, svimmelhet, sult og abstinens, men også positive følelser som glede og motivasjon. Brukeren klemmer det hun opplever, og Grasp husker når hun klemte, hvor lenge hun klemte og styrken hun klemte med. All informasjon kan lastes over i verktøyet og visualiseres når det er ønskelig.

Ulike former for beskyttelse

For å lykkes i markedet, må de levere et godt produkt. Siden de opererer innenfor helsesektoren, kreves godkjenninger (MDR).  De trenger også å beskytte seg gjennom patenter og andre rettigheter.

Bedriften mener det er viktig med en god IPR-strategi, og den er på plass på overordnet nivå. De er i dialog med en patentfullmektig for å få hjelp til en detaljert plan og en bedre overordnet strategi for hele verden. Bedriften har i dag følgende søknader og rettigheter:

 • Patentsøknad for teknologien er under behandling hos Patentstyret
 • Produktet har fått registrert design i Norge
 • Varemerkesøknad for kombinert merke er under behandling i Norge
 • De har patentsøknad inne i EU for «Retningsløs trykksensor - Measurement device for detecting and measuring pain». De ønsker å registrere i store deler av verden, men starter med EU og UK
 • De vurderer flere patenter, blant annet på software

De har så langt ikke opplevd kopiering, men tror det vil komme lignende løsninger når de slår gjennom. Dermed er det viktig å ha beskyttelse for å stille sterkere mot konkurrenter.

Godkjenninger

For å utføre kliniske tester og selge produktet som medisinsk utstyr, kreves CE-merking og Medical Device Approved I EU. Denne godkjenningen fikk selskapet 25.02.2020.

De har startet prosessen med å få godkjenning hos Food and Drug Administration i USA, men de trenger å formalisere et system for kvalitetshåndtering før de søker.

Ekstern bistand

 • CE og Medical har de fått gjennom samarbeidspartneren KYOJI i Polen
 • Patentsøknaden har de levert gjennom fullmektigkontoret Håmsø
 • Varemerke-  og designsøknaden har de stått for selv
 • Fullmektigkontoret Bryn Aarflot har bistått med å hente inn samtykkeerklæringer for varemerke
 • De vil søke ekstern hjelp for den videre prosessen ute i verden

Hva jobber de med nå?

De må gå gjennom ulike godkjenningsprosesser for å profesjonalisere virksomheten:

 • De jobber med produktutvikling for å finne et optimalt produkt 
 • De må få på plass kvalitetsstyringssystem og -rutiner
 • De må tenke gjennom hva de skal levere av både tjenester og produkter
 • De må sørge for å sikre seg i markedet og dermed heve verdien av oppfinnelsen sin både overfor investorer og kunder, primært helseforetak

Les mer om Grasp AS

Les mer om hvordan andre virksomheter tar vare på rettighetene

Les mer om patentering

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: