Mann som trener med vektstang.
Foto: Rasmus Kongsøre

Gungnir: patent og varemerke gir større tyngde til vektstengene

Gungnir of Norway er et Oslobasert oppstartsselskap som designer og produserer vektstenger og annet utstyr til styrketrening. Selskapet er mest kjent for en patentert, innebygd lås for sikring av vektskiver. Låsen gjør treningsopplevelsen mer brukervennlig, sikrere og ryddig.

Med det unike designet retter selskapet seg mot et verdensmarked, og har nå kunder i over 40 land.

Beskytter i internasjonale markeder

Gungnir har fått innvilget patent i Norge, USA, Canada, Russland, Kina, Hong Kong, Sør-Korea, og Japan. De har søkt i alle markeder der de ser gode kommersielle muligheter, for eksempel i Europa gjennom EPO, og i markeder der det er vanlig å produsere treningsutstyr, eksempelvis India og Kina.

De har registrert varemerket GUNGNIR i Norge, EU, Storbritannia, USA og Australia.

— Hensikten med å skaffe patent i disse markedene og landene er todelt. Aller først ønsker vi kommersiell enerett på løsningen vi har designet i nøkkelmarkeder, men det er også viktig å hindre potensiell produksjon av kopier i land der dette er sannsynlig, sier daglig leder Kristian Kjelstad.

Selskapet har fått bistand fra patentkontorer til arbeidet med søknader og oppfølging av rettigheter. Tidligere har de brukt det svenske selskapet Valea, og før det Leogriff, som nå er Dehns. I dag bruker de Bryn Aarflot til å hjelpe seg med dette.

Offentlig støtteordninger

Gungnir mottok støtte fra FORNY StudENT-programmet til Forskningsrådet i 2019. Midlene gikk til patentering og utvikling av produktet. De understreker at støtten var ytterst viktig for at de skulle kunne bevare momentet de hadde, inkludert å levere norsk patentsøknad.

Gungnirs Allrounder - 20 kg olympisk vektstang vant den prestisjetunge Red Dot Award 2021 for fremragende produktdesign. Foto: Gungnir of Norway

Råd til andre virksomheter i oppstartsfasen

Gründerne deler gjerne noen tips til andre som står i startgropa:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: