Undervannsrobot
Oceanid i fritt driv mot sjøbunnen for en ny periode med datainnsamling (ill: J. Schreine).

iDROP etablerte tidlig en strategi for å beskytte navn, design og teknologi

«Nest etter menneskelig kapital er beskyttelse av immaterielle rettigheter noe av det viktigste vi har og skal videreutvikle. Vi tenker langsiktig og internasjonalt, og etablerte tidlig en IPR-strategi som omfatter både navn, design, separate patenter og patentfamilier».

Forretningsideen til firmaet iDROP er å gjøre det enklere og rimeligere å installere store nettverk av sensorer på sjøbunnen ved hjelp av ny og banebrytende teknologi.

Selvstyrende sensorer glir effektivt ned til en forhåndsdefinert lokasjon på sjøbunnen ved hjelp av gravitasjon og endring av ballasten. Deretter installerer de en sensorpakke på eller i sjøbunnen. Dette systemet vil dramatisk redusere både tid og ressurser som kreves for å installere sensorer nøyaktig på store havdyp. I tillegg til seismikkbransjen er det et utall alternative bruksområder og markeder for dette produktet, både nå og i fremtiden.

Sensorene kalles Oceanid, inspirert av gammel gresk mytologi. Titanene Oceanus og Tethys hadde tre tusen nymfedøtre, med hver sine selvstendige ansvarsområder for sjøer, elver og havet. Både firmanavnet og logoen iDROP er varemerkeregistrert, i tillegg til og produktnavnet Oceanid.

Teknologien og kommersielle rettigheter er samlet i nyetableringen iDROP a/s (etablert i 2016). Dette selskapet bygger videre på kunnskap og erfaring som gründer-teamet over flere tiår har opparbeidet seg innenfor undervannsteknologi generelt og seismikk spesielt.

«Oceanid føyer seg inn i rekken av nyvinninger etablert av teamet rundt iDROP. Både tidligere og fast ansatte har vært involvert i utviklingen, og det har skjedd gjennom oppdragsbasert utvikling og sporadisk internt arbeid. Vi tror produktet løser et generisk problem i mange markeder og på tvers av landegrensene. Derfor har det for vårt patentteam vært viktig å beskytte grunnideen, og også den omkringliggende teknologien og ditto nyvinninger, f.eks. offshore-håndtering og lagring om bord. 

Vi har i en årrekke samarbeidet tett med våre kolleger hos patentkontoret Apace IP AS i Oslo. Med sin lange erfaring og formelle IPR-kompetanse, og ikke minst også industriell erfaring og tilnærming, sikrer og forvalter de våre verdier.» 

Kyrre J. Tjøm, styreformann

Les mer om iDROP og Oceanid

Les mer om patentering

Les mer om hvorfor IPR er viktig for investorer

Les mer om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: