Eksteriør med treverk på veggene.
Foto: Aksel Jermstad

Kebony satser på patent og bærekraftig treverk

Patentrettigheter har gitt Kebony trygghet og forutsigbarhet mens teknologien ble industrialisert og kommersialisert. Patentrettigheter har også gitt Kebony handlefrihet og redusert risiko ved deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører.

Kebony er et ledende trevaremerke og en teknologibedrift som gjennom aktiv innovasjon og fremtidsrettet tenking produserer vakre, miljøvennlige treprodukter som varer lenge. Målet til Kebony er å omdefinere trevareindustrien og skape nye muligheter for treverk som bærekraftig byggemateriale. Selskapet vil også fremme og praktisere samfunnsansvarlig arbeid for å forbedre miljøet på en måte som skaper en bedre fremtid.

Kebony er et internasjonalt selskap med hovedkvarter i Oslo, produksjonslokaler i Skien og Flandern (Belgia), i tillegg til datterselskaper i hele Skandinavia, salgsrepresentanter i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA, og et internasjonalt distribusjonsnettverk.

Bærekraftig trevirke med lang levetid

Kebony leverer førsteklasses byggevarer i tre produsert på en miljøvennlig måte. Hurtigvoksende trevirke fra bærekraftig skogsdrift endres permanent gjennom kjemisk modifisering med furfurylalkohol – et biprodukt fra landbruket, og gis egenskaper tilsvarende tropisk tre. Disse forbedrede egenskapene gir økt dimensjonsstabilitet, holdbarhet og hardhet, og gir et lavt vedlikeholdsbehov. Kebony benytter altså et plantebasert naturprodukt for å forbedre egenskapene til et annet naturprodukt med et mål om å redusere CO2-utslipp og tropisk avskoging. 

Rettigheter sikrer handlefrihet og reduserer risiko

Mange kjenner merkevaren Kebony og de tilhørende trevareproduktene. For å fremme merkevarene og redusere risikoen for kopiering og konflikter, er både navn og logo varemerkeregistrert i Norge, Europa, Nord-Amerika og i markeder av interesse  for selskapet, som deler av Asia og Oseania. 

Teknologien bak Kebony er en miljøvennlig og patentert tremodifiseringsprosess som er utviklet i Norge. Patentrettighetene ga Kebony trygghet og forutsigbarhet mens teknologien ble industrialisert og kommersialisert. Bedriftens rettigheter gir også handlefrihet og redusert risiko ved deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. Flere slike forsknings- og utviklingsprosjekter har mottatt offentlig støtte, både gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kunnskap om IP-rettighter, som kjennskap til mulighetene og begrensningene i patenter, er et viktig grunnlag for å ta bevisste og informerte valg om utformingen av og innholdet i en IPR-strategi.

Kebonys IPR-strategi har som målsetting å beskytte IP eid av og utviklet i selskapet for å fremme bedriftens konkurransefortrinn og motivere til utvikling og innovasjon hos de ansatte. Alle nyvinninger vurderes for patenterbarhet og behov for beskyttelse. I dag er Kebonys teknologi beskyttet gjennom flere patenter som dekker både produkter, kjemi- og prosessteknologi, og disse er registrert i flere av de ovennevnte markedene samt Kina og Sør-Afrika.  

Kebony får bistand fra patentkontor nasjonalt og internasjonalt i patentarbeidet, og de bidrar med utforming av patenttekst og håndtering av formalitetene i søknadsprosessene. De overvåker også nye patentsøknader innen Kebonys teknologi- og interesseområder som en del av den aktive beskyttelsen av bedriftens IP. Med hjelp fra patentkontor har Kebony bestridt patentsøknader som overlappet med eksisterende patenter og har oppnådd avvisning av patentkrav som ikke viste tilstrekkelig oppfinnerhøyde.

IPR har også gitt mulige investorer innblikk i teknologien og teknologiutviklingen Kebony står for. I slutten av oktober 2021 sikret Kebony investeringer på € 30 millioner fra nye, internasjonale investorer. Kebonys teknologi og IPR var en viktig faktor i disse nyinvesteringene.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: