Ocean Sun har utviklet en løsning som består av modifiserte solcellemoduler som installeres på en fleksibel, flytende matte som demper bølger.
Foto: Ocean Sun

Ocean Sun: patentrettigheter er viktige for å inngå lisensavtaler

Ocean Sun utvikler løsninger for flytende solenergi. Ved hjelp av patentrettigheter kan de inngå lisensavtaler med samarbeidspartnere som produserer produktene og sørger for å få dem ut i de store markedene.

Ocean Sun ble etablert i 2016 av Børge Bjørneklett, Øyvind Rohn og Arnt Emil Ingulstad. Firmaet er basert på en oppfinnelse gjort av Bjørneklett. Ocean Sun har videreutviklet oppfinnelsen og tilbyr en effektiv, rimelig og holdbar løsning for flytende solenergi. Den består av modifiserte solcellemoduler som installeres på en fleksibel, flytende membran. 

Teknologien gjør det mulig å ha en lavere celletemperatur ved direkte termisk kontakt med vannet gjennom membranen. Systemer kan dermed bygges med lav investeringskostnad og med det beste energiutbyttet i bransjen. Alle delene i løsningen er dessuten laget av miljøvennlige materialer som gir minimalt CO2-avtrykk.

Siden 2016 har Ocean Sun gjort omfattende undersøkelser og eksperimentering i bassenglaboratorium for å teste og videreutvikle teknologien. De har også bygget testsystemer for store bølger og tøffe sjøforhold både på Vestlandet, i Johur-stredet i Singapore og Magat-dammen nord på Filippinene. Testingen har gått utmerket, og teknologien viser over 10 % høyere energiutbytte med de vannkjølte solcellene.

De er også i gang med å bygge en fullskala demonstrasjonsanlegg bestående av fire store ringer for Statkraft i Albania. I tillegg har Ocean Sun fått kontrakt for bygging av et anlegg ved kysten i Kina.

Patenter avgjørende for samarbeidsavtaler og for å hindre kopiering

Ocean Sun AS har en IPR-portefølje med en rekke patenter og patentsøknader i alle de viktigste markedene. Den norske prioritetsdannende søknaden er meddelt (norsk patent 343405), og selskapet har flere europeiske søknader til behandling. De har også en europeisk designregistrering for systemet. I tillegg har de registrert logoen som varemerke.

Gründer og CEO Børge Bjørneklett har erfaring som oppfinner, og skrev selv den første patentsøknaden som han senere overførte til Ocean Sun. Siden da har de fått assistanse fra fullmektigkontoret Zacco til å videreføre og utvide rettighetene.

Patentrettighetene er avgjørende for å kunne inngå nødvendige avtaler med samarbeidspartnere som skal produsere produktene og sørge for å få dem ut i de store markedene. 

De har den siste tiden opplevd økende aktivitet fra andre aktører rundt tilsvarende løsninger, og i noen tilfeller kopiering av teknologien. Dette følges opp aktivt gjennom innlevering av norske patentkrav til Patentstyret for å oppnå provisorisk vern i Norge for europeiske søknader under behandling, og med håndheving av rettighetene når patent er meddelt.

Lisensavtaler gir rask vekst

Ocean Sun har ikke kapital eller ressurser til å bygge flytende solkraftverk over hele verden. For å komme raskt ut i flere markeder, har de lisensavtaler med kraftleverandører eller EPC-selskaper (Engineering, Procurement and Contracting). De samarbeider med disse industripartnerne om alle nødvendige komponenter i kundeprosjektene. Ocean Sun tilbyr lisensavtaler der utviklere og uavhengige kraftprodusenter får lov til å bruke deres patenter til egne prosjekter. På den måten kan de realisere løsninger for den flytende solbransjen som gir mest mulig energi til lavest mulige kostnader, såkalt levelized cost of energy (LCOE ). 

Ocean Sun produserer ikke komponenter selv, men kan bistå i alle faser av prosjektene. Deres tekniske medarbeidere har kompetanse innenfor alle faser av produktutviklingsløpet, og kundene får tilgang til en bred portefølje av forskning, numeriske modelleringsresultater, 3D-modeller, materialspesifikasjoner og designretningslinjer. Det inkluderer ideutvikling, brukerinnsikt, produktutvikling, analyse, produkttesting, volumproduksjon, installasjon, drift og vedlikehold. 

Støtteordninger og forskningssamarbeid

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd støtter Ocean Sun. Selskapet ble børsnotert i 2020 og samarbeider også tett med universiteter, forskningsinstitutter og konsulenter. Børge Bjørneklett understreker at IPR er svært viktig for et selskap som driver med teknologiutvikling: «Langsiktige investorer i slike selskaper kan miste alle verdiene hvis oppfinnelser og resultater lett kan kopieres av konkurrenter. I forskningsprosjekter hvor bedriften setter ut konkrete forskningsoppgaver til institutter og universiteter, er det viktig at man avtaler hvordan resultatene skal brukes kommersielt. Hos Forskningsrådet er dette regulert i IPN, Innovasjonsprosjekt i Næringslivet».

Les mer om Ocean Sun på deres nettsider

Les om hvordan andre bedrifter tar vare på rettighetene

Les mer om lisensiering

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: