Podbike vurderer hele tiden hva de bør patentere når de utvikler produkter

«Vi vurderer hele tiden patenterbarhet av våre ulike løsninger samt gjør søk på gjeldende patenter. Heldigvis opererer vi i et fagfelt med få aktører og hvor vi er blant de fremste på teknologiutviklingen.»

Selskapet Podbike AS ble etablert i 2016 av Per Hassel Sørensen og Anne-Lise Heggland. Firmaet holder til på Forus midt mellom Stavanger og Sandnes, og har et lite, men dyktig team bestående av erfarne ingeniører, kreative entusiaster og forretningsorienterte personer.

Om produktet

Podbike utvikler en elsykkel med fire hjul og full værbeskyttelse med plass til en voksen og et barn. "For å få til et praktisk kjøretøy har vi vært nødt til å konstruere hovedkomponentene selv. Vi fokuserer på å levere et praktisk produkt som er virkelig gøy å bruke. Det er bærekraftig og skal produseres med minimalt karbonavtrykk og utstrakt bruk av gjenbrukbare materialer". 

Patentbeskyttelse

Noen løsninger de kommer frem til, ser de at de med fordel kan beskytte med patenter. Andre løsninger blir for vanskelig eller kostbare å beskytte med patentering. Da velger de ofte å publisere, for på den måten å hindre at andre patenterer noe tilsvarende. Andre deler av teknologien har de holdt  hemmelig. Det gjelder primært teknologi som er vanskelig og kostbar å ekstrahere via «reverse engineering». 

I tiden før utstillinger og konferanser er det travelt, for da må de avgjøre om de skal patentere eller publisere. Er de usikre, lar de være å vise dette frem, og holder det hemmelig inntil de har tatt en avgjørelse.

Ekstern bistand

De har fått mye ekstern hjelp når det gjelder IPR, fra eksempelvis IPR-rådgiver i Innovasjon Norge og i forbindelse med ulike utviklingsprogram og konferanser. De har leid IPR-spesialister i inn- og utland som rådgivere og konsulenter. I tillegg har deres tekniske sjef Per Hassel Sørensen 30 års erfaring med utarbeidelse av patentsøknader, designbeskyttelse og andre former for rettighetsbeskyttelse.

Varemerke og designbeskyttelse

Siden de utvikler et internasjonalt produkt, har de søkt om og fått invilget både ordmerket Podbike samt logoen som registrert varemerke i viktige markeder globalt. De har også designregistrert sykkelen og sykkelgarasjens eksteriør. 

De er opptatt av reguleringer på det området de opererer, siden det påvirker markedsmulighetene for Podbike. Derfor er de også aktivt medlem i ISO sin hovedstandardiseringskomité for sykler og underkomité for elsykler. Derved vet de hvilke tekniske krav som etter hvert vil komme.

Tanker om framtiden

Podbike har planer om å bli en ledende global produsent av lette elektriske kjøretøy og tilhørende infrastruktur med minimal miljøbelastning. De ser også at sykkelen er perfekt plattform for selvkjørende kjøretøy, da de teknologiske utfordringene er relativt enkle og at risiko for ulykker er minimal sammenlignet med for eksempel autonome biler eller busser. De er tidlig ute, men de mener at timingen er perfekt for å tilby autonomi som gjør byer bedre å bo i. Målsetningen deres er at kjøretøyene skal erstatte mest mulig bruk av bil på korte avstander. 

Offentlig støtte 

De har fått tilskudd fra Innovasjon Norge i etableringsfasen samt deltatt på bedriftsutviklingskurs og -samlinger i deres regi.  

Innovasjon Norge i Stavanger har også vært en viktig støttespiller i forbindelse med søknad om midler gjennom Horisont2020 i EU (SME Instrument, fase 1). De fikk søknaden sin gjennom på første forsøk i 2018, og planlegger å søke om støtte også i neste fase (fase 2) i 2019.

Selskapet har også fått innvilget treårig Skattefunn (Norges Forskningsråd).

Les mer om Podbike

Les mer om patentering

Les mer om andre virksomheter

Les mer om offentlige støtteordninger på Altinn

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: