Bilde av person som sykler en Podbike i vinterlandskap
Foto: Kenneth McDowell

Podbike vurderer hele tiden hva de bør patentere når de utvikler produkter

«Vi vurderer hele tiden patenterbarhet av våre ulike løsninger og gjør søk på gjeldende patenter. Heldigvis opererer vi i et fagfelt med få aktører og hvor vi er blant de fremste på teknologiutviklingen.»

Selskapet Podbike AS ble etablert i 2016 av Per Hassel Sørensen og Anne-Lise Heggland. Firmaet holder til på Gausel midt mellom Stavanger og Sandnes, og har et lite, men dyktig team bestående av erfarne ingeniører, kreative entusiaster og forretningsorienterte personer.

Om produktet

Podbike AS ønsker å bidra til en bærekraftig hverdag og verden ved å tilby det mest miljøvennlige og energieffektive alternativet for daglig pendling og korte transportetapper. De har utviklet en elsykkel med fire hjul og full værbeskyttelse med plass til én voksen og et barn. Løsningen er basert på en patentert og designbeskyttet personlig transportplattform der selskapet har fullt eierskap til all hardware og software.

«For å få til et praktisk kjøretøy har vi vært nødt til å konstruere hovedkomponentene selv. Vi fokuserer på å levere et praktisk produkt som er virkelig gøy å bruke. Det er bærekraftig og skal produseres med minimalt karbonavtrykk og utstrakt bruk av gjenbrukbare materialer», sier gründerne. 

Patenter, varemerke- og designbeskyttelse

Podbike besitter en sterk portefølje av patenter, designregistreringer og varemerker som beskytter virksomhet og merkevare. Tekniske detaljer som anses vanskelige å beholde som forretningshemmelighet, er valgt for patentering. Patentering av unike løsninger vurderes kontinuerlig i forhold til kost/nytte. Noen løsninger som blir for vanskelige eller kostbare å patentere, velger de ofte å publisere. På den måten hindrer de at andre patenterer noe tilsvarende. Andre deler av teknologien har de holdt  hemmelig. Det er primært teknologi som er vanskelig og kostbar å ekstrahere via «reverse engineering». I tiden før utstillinger og konferanser er det travelt, for da må de avgjøre om de skal patentere eller publisere. Er de usikre, lar de være å vise dette frem, og holder det hemmelig inntil de har tatt en avgjørelse.

Siden de utvikler et internasjonalt produkt, har de varemerkeregistrert både ordmerket Podbike og logoen i viktige markeder globalt. Det samme gjelder varemerket Frikar, som for øvrig betyr en fri mann, altså et menneske med frihet. Designregistreringer er godkjent i både Norge og EU. 

Reguleringer på området er viktig

Gründerne er opptatt av reguleringer på det området de opererer, siden det påvirker markedsmulighetene for Podbike. Derfor er de aktivt medlem i ulike standardiseringskomiteer for el-sykler/cargo-sykler og små, lette elektriske kjøretøy globalt. Eksempelvis ISO (Global), IEC (Global electric) og CEN (Europe). Dette gir selskapet mulighet til å overvåke og påvirke hvilke tekniske krav som etter hvert vil komme.

Ekstern bistand

Selskapet har benyttet ekstern hjelp med IPR. I tidlig fase fra IPR-rådgivere i Innovasjon Norge og i forbindelse med ulike utviklingsprogram og konferanser. Siden oppstart har de leid IPR-spesialister i inn- og utland som rådgivere og konsulenter. I tillegg har deres tekniske sjef Per Hassel Sørensen 30 års erfaring med utarbeidelse av patentsøknader, designbeskyttelse og andre former for rettighetsbeskyttelse.

Tanker om framtiden

Podbike har som mål å bli en ledende global produsent av lette elektriske kjøretøy og tilhørende infrastruktur med minimal miljøbelastning. De ser også at sykkelen er en perfekt plattform for selvkjørende kjøretøy, da de teknologiske utfordringene er relativt enkle og risikoen for ulykker minimal sammenlignet med for eksempel autonome biler eller busser. De er tidlig ute, men mener at timingen er perfekt for å tilby autonomi som gjør byer bedre å bo i. Målsettingen er at kjøretøyene deres skal erstatte mest mulig bruk av bil på korte avstander. 

Offentlig støtte 

Podbike AS har fått tilskudd og lån fra Innovasjon Norge i etableringsfasen samt tilskudd gjennom Miljøteknologiordningen. Innovasjon Norge i Stavanger har også vært en viktig støttespiller i forbindelse med søknad om midler gjennom Horisont 2020 i EU.

I 2018 fikk selskapet støtte gjennom SME Instrument, fase 1. I oktober 2020 søkte de EIC Accelerator (Horizon 2020) og var blant de 4% av 4200 selskaper i Europa som kom til steg 2 i evalueringen, og oppnådde Seal of Excellence-status.

Selskapet har også fått innvilget treårig Skattefunn fra Norges Forskningsråd for årene 2018-2020.

Mer informasjon

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: