Prox Dynamics

Teknologifirmaet Prox Dynamics har utviklet verdens minste drone – et superavansert spion-helikopter på 18 gram. For å holde konkurrentene på avstand er dronen beskyttet med mer enn 15 patenter, flere varemerker og en designregistrering.
Fireman960x320.png
Foto: Prox Dynamics

Om Prox Dynamics

Prox Dynamics utvikler, produserer og selger verdens minste og mest avanserte personlige rekognoseringssystem, Personal Reconnaissance System (PRS), for sivilt og militær bruk.

Selskapet ble startet i 2007, og med et fokus på innovative løsninger på bransjens komplekse problemer basert på moderne mikroelektronikk, sensorteknologi og kreativ mekanisk design og et tett samarbeid med industrielle- og kommersielle partnere, startet utviklingen av det første produktet, PD-100 PRS. Dette ble for første gang tatt i bruk i større skala av det britiske militæret i Afghanistan i 2012.

Prox Dynamics er i dag verdens ledende produsent av nano-UAVer, og PD-100 PRS er solgt i mer enn 15 land. Selskapet ble kjøpt opp av FLIR Systems i november 2016.

Hele systemet veier i overkant av ett kilo og er en portabel enhet en operatør lett kan bære med seg på hvilket som helst oppdrag.

Systemet består hovedsakelig av to deler; en baseenhet og en UAV. Baseenheten består i tillegg til prosessor, batteri og fjernstyring for UAVen, av en full-HD skjerm hvor operatøren kan se direkte video og data fra helikopteret etterhvert som dette manøvreres rundt.

UAVen, Black Hornet, veier totalt 18 gram, har en maks fart på 5 m/s og kan sende video tilbake til operatøren med en avstand på opptil 1,6 km i opptil 25 minutter.

Viktige vurderinger gjøres underveis i prosessen

For Prox Dynamics er vurderingene som må tas før en søknadsprosess todelt. Først er det en avgjørelse av hva som er en unik løsning for oss og vårt produkt, og hva det vil være lettere for en konkurrent å finne alternativer til. Den andre vurderingen er hva som kan være best tjent som en hemmelighet og hva man kan tillate at offentliggjøres.

Som et selskap i en spesialisert industri hvor alle ansatte har dyptgående kjennskap til det fremste i sin fagdisiplin, er vurderingen om det er unikt som oftest den letteste. Derimot er mye av utviklingen i «skjult» teknologi, som ligger dypt i hardware- og/eller softwareløsningene. Disse kan det være naturlig å holde hemmelig, mens mer synlige løsninger, som rotorerdesign eller GUI, lettere kan observeres og kan være nødvendig å beskytte.

Dokumentasjon sikrer at kunnskap ikke forsvinner

Med unntak av de ansattes kontraktsforpliktelser og kontinuerlig diskusjoner i og rundt prosjekter, har vi satt opp dokumenteringssystemer for å hindre at de ansattes kunnskap ikke forsvinner ut av bedriften. Dette overlapper også med rutiner som følge av sertifiseringer Prox Dynamics har, som gjør at beslutninger og utviklingsdetaljer dokumenteres kontinuerlig underveis.

Valg av fullmektig

I tillegg til erfaring og god teknologiforståelse innenfor fagfeltene som spenner fra mekanikk til signalbehandling, telekommunikasjon og brukergrensesnitt, handlet valget om fullmektig om fleksibilitet.

I den hektiske hverdagen for et selskap i sterk vekst var det viktig å engasjere noen som kunne fylle en intern IP-management rolle og gjøre IP jobben og avgjørelsene enklere med mindre «støy» fra patentkontorer og patentmyndigheter.

Les mer om Prox Dynamics

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: