Brannmann og drone
Foto: FLIR UAS AS

En sterk IPR-portefølje avgjørende for at Prox Dynamics fikk internasjonal eiere

Teknologifirmaet Prox Dynamics utviklet verdens minste drone – et superavansert spion-helikopter på 18 gram. For å holde konkurrentene på avstand ble dronen beskyttet med mer enn 15 patenter, flere varemerker og en designregistrering. Den sterke IPR-porteføljen var viktig da selskapet ble kjøpt opp av FLIR Systems AS i 2016.

Om Prox Dynamics

Prox Dynamics utviklet og produserte verdens minste og mest avanserte personlige rekognoseringssystem, Personal Reconnaissance System (PRS), for sivilt og militær bruk.

Selskapet ble opprettet i 2007, og ved hjelp av innovative løsninger på bransjens komplekse problemer og et tett samarbeid med industrielle- og kommersielle partnere, startet utviklingen av det første produktet, PD-100 PRS. Dette ble for første gang tatt i bruk i større skala av det britiske militæret i Afghanistan i 2012.

Systemet består hovedsakelig av to deler: en baseenhet og en UAV. Baseenheten består i tillegg til prosessor, batteri og fjernstyring for UAVen, av en full-HD skjerm hvor operatøren kan se direkte video og data fra helikopteret etterhvert som dette manøvreres rundt.

UAVen, Black Hornet, veier totalt 18 gram, har en maks fart på 5 m/s og kan sende video tilbake til operatøren med en avstand på opptil 1,6 km i opptil 25 minutter.

Viktige vurderinger underveis i prosessen

For Prox Dynamics var vurderingene som ble tatt før en søknadsprosess todelt. Først ble det avgjort hva som var en unik løsning for oss og vårt produkt, og hva det vil være lettere for en konkurrent å finne alternativer til. Deretter ble det vurdert hva som kunne være best tjent å bevare som en hemmelighet og hva man kunne tillate å offentliggjøre.

Som et selskap i en spesialisert industri, hvor alle ansatte har dyptgående kjennskap til det fremste i sin fagdisiplin, er vurderingen om hva som er unikt som oftest den letteste. Derimot er mye av utviklingen i «skjult» teknologi, som ligger dypt i hardware- og/eller softwareløsningene. Denne utviklingen kan det være naturlig å holde hemmelige, mens mer synlige løsninger, som design eller grafisk brukergrensesnitt (GUI), lettere kan observeres og kan være nødvendig å beskytte.

Dokumentasjon sikrer at kunnskap ikke forsvinner

Med unntak av de ansattes kontraktsforpliktelser og kontinuerlig diskusjoner i og rundt prosjekter, hadde vi dokumenteringssystemer for å hindre at kunnskapen til de ansatte ikke forsvant ut av bedriften. Dette overlappet også med rutiner som følge av sertifiseringer Prox Dynamics hadde, som gjorde at beslutninger og utviklingsdetaljer ble dokumentert kontinuerlig underveis.

Valg av fullmektig

I tillegg til erfaring og god teknologiforståelse innenfor fagfeltene, som spenner fra mekanikk til signalbehandling, telekommunikasjon og brukergrensesnitt, handlet valget om fullmektig om fleksibilitet.

For et selskap i sterk vekst, var det viktig å engasjere noen som kunne fylle en intern IP-management rolle og gjøre IP jobben og avgjørelsene enklere med mindre «støy» fra patentkontorer og patentmyndigheter.

IPR – en viktig brikke i oppkjøpsprosessen

Prox Dynamics AS ble kjøpt opp av FLIR Systems AS høsten 2016, og selskapet da døpt om til FLIR Unmanned Aerial Systems AS.

Under oppkjøpsprosessen erfarte vi viktigheten av å ha et bevisst forhold til IPR, IPR-porteføljen og IPR-policyen.

Alt knyttet til IPR-policy og -strategi, samt all formalia og dokumentasjon ble nøye gjennomgått. Det at vi hadde tenkt på IPR fra oppstarten var avgjørende for å få til en smidig prosess, uten unødvendige spørsmål og undersøkelser som potensielt kunne ha bidratt til usikkerhet og forsinkelser.

Vi mener at Prox Dynamics ble sett på som en attraktiv oppkjøpskandidat, blant annet på grunn av den sterke IPR-porteføljen som var opparbeidet i tråd med selskapets virksomhet og overordnede strategi. Vi mener dette også bidro sterkt til en korrekt prising av selskapet.

Se nettsiden til FLIR Systems AS 

Les mer om patentering

Les mer om hva investorer mener om IPR

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: