Zip-on dekk på sykkel

Retyre: patent gir større sikkerhet for produkter som kan være enkle å kopiere

«Patentbeskyttelsen gir større sikkerhet og forutsigbarhet knyttet til produkter som kan være enkle å kopiere, og redusert risiko i tilknytning til skalering av selskapet og investeringer i produksjonskapasitet.»

Retyre AS ble etablert i Trondheim i 2015, og har i dag kontorer i Trondheim og Oslo og et team på 9. De leverer modulære dekksystemer til sykkel, rullestol og barnevogn, og har vært i markedet i 4 år. De patenterte dekksystemene lar brukeren enkelt feste ulike overflater på deres dekk, og på den måten tilpasse dekket til bruksbehovet. 

Rettigheter

Selskapet har varemerkeregistrert navnet reTyre. Produktet er dessuten beskyttet med flere internasjonale patenter og varemerkeregistreringer. 

Retyre har selv utviklet produktene og gjort prototyper, tekniske tegninger og illustrasjoner tilgjengelig for sine patentfullmektiger. Fullmektigene har utformet patentsøknad og patentkrav, og har gjort den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av nasjonal og internasjonal patentering. I tillegg har de ivaretatt strategiske beslutninger knyttet til patentering og håndheving av rettigheter. 

Retyre har så langt ikke opplevd at produktene deres er blitt kopiert. De antar at konkurrenter har avstått fra kopiering fordi selskapet tydelig har kommunisert om at produktene er patenterte.

«Registrerte patenter er, på samme måte som offentlige støtteordninger, et viktig element for investorer. At vi har en sterk patentbeskyttelse gir vårt investeringscase ekstra tyngde og sannsynliggjør at vårt konkurransefortrinn vil være vedvarende. Det gjør også at selskapet får tydeligere exit-muligheter», sier CEO Paul Magne Amundsen . 

Retyre ser også lisensiering på bakgrunn av rettighetene som en viktig strategi for fremtiden.

Støtteordninger

Retyre har mottatt betydelige støttemidler fra ulike offentlige programmer bade i Norge og internasjonalt, blant annet fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Europakommisjonen (EASME). Selskapet har også fått midler via private støtteordninger, og har gjennomført to investeringsrunder. Dermed har de kunnet investere i produksjonskapasitet og beskyttelse av IPR. 

«Fokuset for offentlige støttemidler har beveget seg fra teknologi til kommersialiseringspotensial, men innovasjonshøyde er fortsatt viktig. Det kan være vanskelig å vurdere innovasjonshøyden til et produkt eller en tjeneste i forhold til konkurrenter uten å ha inngående kunnskap om både markedet, bransjen og teknologien. Dermed er patentbeskyttelse viktig for å vise at prosjektet er tilstrekkelig unikt og nyskapende og har et vedvarende konkurransefortrinn. Det er viktig for at støtten ikke skal være konkurransevridende». 

 

Les mer om Retyre

Les mer om patent

Les mer om varemerkeregistrering

Les hvordan andre bedrifter tar vare på rettighetene sine

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: