Maskin viser såkalt termisk sprøyting

For Seram Coatings er patent kritisk for å stå sterkere ved en eventuell kopiering

«For oss er det kritisk å ha spesielt patentbeskyttelse for å stå sterkere dersom noen skulle klare å kopiere produktet vårt».

Seram Coatings AS er en bedrift med utspring fra NTNU (etablert desember 2014) som kommersialiserer oppfinnelsen ThermaSiC. ThermaSiC er et pulver basert på SiC (silisiumkarbid) som blir til slitasjebelegg ved såkalt termisk sprøyting. Veldig mange har forsøkt å lage et slikt pulver basert på SiC men ingen har klart det – inntil Nuria Espallargas og Fahmi Mubarok gjorde det ved NTNU. 

ThermaSiC er patentert i en rekke land globalt og de har startet en rekke langsiktige testprosjekter som hver for seg kan gi selskapet store muligheter kommersielt. De har nylig patentsøkt en ny oppfinnelse. 

NTNU startet prosessen med patentsøk og gjorde selv mye jobb i tett kompaniskap med Dehns i UK. Seram Coatings har videreført arbeidet med Dehns og konfererer også jevnlig med NTNU TTOs patentkyndige.

Les mer om Seram Coatings

Les mer om patentering

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: