Zaptec har flere patenter som beskytter kjernen i deres løsninger

ZAPTEC Charger AS har med unike ladesystemer for elbiler klart å bli markedsleder i borettslag, boligsameier og bedrifter. Laderen er patentbeskyttet, i likhet med de fleste av ZAPTECs produkter.

ZAPTEC er et norskeid selskap som ble etablert i 2012. Etableringen og teknologien deres var inspirert av olje- og gassektoren, men retningen til selskapet har endret seg over tid. Virksomheten startet med et patent innenfor trafoteknologi. 

ZAPTEC har i dag produkter og systemer som er beskyttet av egne patenter. Et viktig patent er en ladestasjon til elbil som kan styres til å bytte mellom fasene i en 3-fase elektrisk installasjon (ZapCharger Pro). ZAPTEC har også patent på en elektrisk isolert ladekabel til elbil (ZapCharger Portable). 

Områder de har beskyttet 

  • Høyspenningstransformator (patent)
  • Isolasjonstransformator brukt mot lading av elbil (patent)
  • Elektrisk fasevelger (3 fase til 1 fase) for elbil ladestasjon (patentsøkt)
  • Varemerker (ZAPTEC, Z) 
  • Designregistrering på produkt for å hindre kopiering

Ekstern bistand 

De har brukt norske patentbyråer som sparringspartnere og fått hjelp til utformingen og oppfølgingen av søknadene. De har også fått finansiell støtte fra Innovasjon Norge og Transnova i en tidlig fase. 

Beskyttelse blir stadig viktigere

ZAPTEC er i dag i et marked med økende grad av konkurranse på produkter og tjenester. Det at produktene er unike og beskyttet gjennom patenter er viktig for konkurransekraften deres og suksessen videre.

Det er også viktig å kjenne patentsituasjonen rundt produktene godt, slik at de kan operere fritt og satse på produkter og teknologi som ikke bryter med andres rettigheter.

 

Les mer om ZAPTEC

Les mer om patentering

Les mer om støtteordninger på Altinn

Les flere historier om andre virksomheter

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: