Kompetanse i designseksjonen

Nedenfor kan du lese litt om noen av våre medarbeidere som jobber med designsaker. Ønsker du å snakke med noen i seksjonen? Ring kundesenteret vårt på 22 38 73 00.

Kjersti GravklevKjersti Gravklev har lang erfaring fra å veilede kunder og behandle søknader om designregistrering. Kjersti klargjør også administrative overprøvinger av design, behandler søknader om ansvarsmerker og jobber med videreutvikling av vårt digitale saksbehandlingssystem. Med sin fagbakgrunn i engelsk og nordisk språk fra Universitetet i Oslo, bidrar hun til at vi som etat stadig forbedrer språket vårt slik at den skriftlige kommunikasjonen med kundene våre er klar og lett forståelig.
(Stikkord: veiledning for designsøknader, klassifisering av design, administrative overprøving, ansvarsmerker).

Sabrina Fregosi MaaøHar du vært på et av Patentstyrets kurs har du kanskje møtt Sabrina Fregosi Maaø, som er en av våre foredragsholdere. Hun har studert statsvitenskap ved Universitetet i Pisa og jobber som saksbehandler i designseksjonen. Som del av Patentstyrets kundeteam er Sabrina mye ute på messer og arrangementer for å spre kunnskap om industrielle rettigheter. Sabrina er opptatt av kommunikasjon og struktur, og liker å hjelpe andre med å forstå Patentstyrets samfunnsoppdrag og hvordan man kan benytte seg av tjenestene.
(Stikkord: veiledning designsøknader/ internasjonale designregistrering).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: