Kompetanse i patentavdelingen

Nedenfor kan du lese litt om noen av våre medarbeidere som jobber med patentsaker. Ønsker du å snakke med noen i avdelingen? Ring kundesenteret vårt på 22 38 73 00.

 

   

Hanne Berg CortesiHanne Berg Cortesi, sjefingeniør, kjemiteknikk

Hanne Berg Cortesi har jobbet som saksbehandler i Patentstyret siden mars 2011. Hun har en mastergrad i kjemiteknikk fra NTNU og utdannelse innen bedriftsøkonomi fra BI. Hannes tekniske hovedområde er kjemisk prosessering i kraftsektoren. Hun har flere års erfaring som prosessingeniør, forsker og prosjektkoordinator for ENEL, Italia. Hun har hovedsakelig jobbet med oppdrag innen prosessutvikling av kraftverk fra konvensjonelle og fornybare energikilder og innen karbonfangst-teknologier.

 «Å jobbe som saksbehandler innen patent er utfordrende og lærerikt når det gjelder innovasjon, teknisk utvikling og kundeservice. Jeg liker denne jobben fordi det gir gevinst for oppfinnere å beskytte sine ideer.»

 

Shire ElmiShire Elmi, sjefingeniør, organisk kjemi

Shire Elmi har en mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen i 2000. Han begynte i Patentstyret i mai 2008 og jobber med gransking og saksbehandling innen kjemi, spesielt organisk kjemi – innen farmasi- og landbruksrelaterte fagområder. Før han begynte i Patentstyret jobbet Shire som forsker i to ulike farmasøytiske bedrifter (Borregaard Synthesis and GE Health Care), der han jobbet i laboratoriet med syntese av farmasøytiske forbindelser og med utvikling og produksjon i både pilotskala og storskala. 

«Det er mange grunner til at jeg liker jobben min, men den viktigste er antagelig muligheten til å kjenne til morgendagens teknologi i dag. På den måten er jeg alltid oppdatert. Jobben er også interessant fordi vi er i skjæringspunktet mellom patenter, juss og politikk.»

 

Jan Frode NæssJan Frode Næss, sjefingeniør, fysikk og informatikk

Jan Frode er cand. scient innen fysikk fra Universitetet i Oslo. Han studerte hovedsakelig fysikk og informatikk, men har også matematikk og et introduksjonskurs i kjemi. Han har vært ansatt i Patentstyret siden 2001. Han behandler både nasjonale søknader og PCT-søknader innenfor blant annet fagområdene mikrostrukturelle enheter og systemer, nano-teknologi, kraftmåling, stress, dreiemoment, mekanisk kraft og væsketrykk, apparatur for fotografering, elektrografi, holografiske prosesser og apparatur, ur/klokker, informasjonslagring (både statisk og dynamisk; DRAM, SRAM osv.), elektriske utladningsapparater, halvledere, batteri og brenselceller og enheter for stimulert utstråling. I tillegg behandler han medisinsk relaterte patentsøknader. I tillegg til behandling av patentsøknader har han også utført nyhetssøk, valideringssøk og Freedom to operate-søk for både nasjonale og internasjonale kunder.

 

Bill ArlanderBill Arlander, sjefingeniør, geofysikk

Bill Arlander har vært saksbehandler ved Patentstyret siden 2002, hvor han gransker patentsøknader hovedsakelig innen områdene lete geofysikk (prospektering) og målefysikk. Han har en M. Sc. sivilingeniør fra Washington State University, og en doktorgrad i geofysikk fra Universitetet i Köln, Tyskland.

Lete geofysikk er en anvendt gren av geofysikk, som bruker fysikalske metoder (slik som seismikk, tyngdekraft, magnetiske, elektriske og elektromagnetiske) på jordoverflaten eller havbunnen for å måle de fysiske egenskapene til undergrunnen, sammen med uregelmessigheter ved disse egenskaper.

Før han begynte ved Patentstyret, jobbet Bill som forsker innen bakke- og satellittbasert fjernmålingsteknologi ved Norsk Institutt for Luftforskning, Kjeller (NILU), Svenska Miljöinstitutet-Gøteborg (IVL), Max-Planck-Institut für Chemie i Mainz, Tyskland og Forschungszentrum-Jülich, Tyskland. I tillegg har han jobbet 3 år som patentfullmektig ved et patentkontor i Oslo.

 «Å jobbe som patentsaksbehandler er utfordrende og lærerikt med hensyn til innovasjon, lovverk, teknisk utvikling og kundeservice. Den beste delen av arbeidet mitt er mangfoldigheten - det er en blanding av lov og vitenskap sammen med ulike språk. Arbeidet kan minne om å være en detektiv, og kan av og til være ganske intuitiv. Alt satt sammen, er det mye moro.»

 

Tatiana P. MortensenTatiana P. Mortensen, sjefingeniør, mekanikk

Tatiana P. Mortensen har jobbet som patentsaksbehandler i Patentstyret siden 2002.  Hun har studert ved Volgograd Statlige Tekniske Universitet, og har mastergrad innen mekanikk med tittel «Teknologi innen maskinbygging, metall- og plastbearbeidingsprosesser, utstyr og instrumenter».

Tatiana behandler patentsøknader og utfører kommersielle søk innenfor mekanikk på områder som for eksempel: metallbearbeiding uten metallfjerning, lodding, sveising, arbeid med laser, kombinerte operasjoner, fresemaskiner, plastbearbeiding, forbehandling av stoff i plastisk form, forming og sammenføyning av plast, produksjon av spesielle gjenstander som er laget av plast, stive og fleksible rør og slanger, ulike enheter for bruk i forbindelse med rør eller rørkoblinger, beskyttelse av rør, metoder eller apparater for laminering.

«Den største grunnen til at jeg trives med jobben min er at de arbeidsoppgaver jeg utfører daglig gir meg de utfordringene og mulighetene jeg trenger for å utnytte potensialet mitt, noe som gjør at jeg føler meg nyttig og verdsatt. I tillegg blir jeg faglig oppdatert når det gjelder den nyeste teknologien, dette gjør hver arbeidsdag interessant og spennende.»

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: