Kompetanse i varemerkeavdelingen

Nedenfor kan du lese litt om noen av våre medarbeidere som jobber med varemerkesaker. Ønsker du å snakke med noen i avdelingen? Ring kundesenteret vårt på 22 38 73 00.

Knut Andreas Bostad Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Patentstyrets Design- og varemerkeavdeling. Han har jobbet i Patentstyret siden 2000 og har bred erfaring fra saksbehandling og var i Domeneklagenemnda i seks år. Knut har fag- og personalansvar for 20 jurister. Knut er ikke opptatt av at folk nødvendigvis skal registrere rettighetene sine, men at de skal ha kunnskap om immaterielle rettigheter og med det være i stand til å ta bevisste valg. Knut er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo med varemerke-, patentrett og opphavsrett som valgfag.

Gunhild Giske SkybergGunhild Giske Skyberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har patent- og kjennetegnsrett som spesialfag. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2007, og har lang erfaring i å veilede kunder og behandle søknader om varemerkeregistrering og foretaksklagesaker. Gunhild er fagansvarlig for foretaksklageordningen, som er et raskt alternativ til domstolsbehandling. Her behandler hun klager på foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Noe av det Gunhild setter størst pris på ved Patentstyret som arbeidsplass, er det oppdaterte fagmiljøet, samholdet og den gode stemningen mellom kollegaene. 

Tu Nhi VanTu Nhi Van er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med spesialisering i immaterialrett, og har en Master of Law, Commercial and Corporate Law (LL.M), fra Australia. Hun kom til Patentstyret i januar 2014 rett fra studiene. Hun jobber med saksbehandling og kundeveiledning i nasjonale og internasjonale varemerkesaker, hvor hun møter på et bredt utvalg av spennende faglige utfordringer innenfor varemerkeretten. Deler av utfordringene på jobb løser hun ved vurdering og utredning av innholdet til Kryssgranskningslisten. Høydepunktet med å jobbe i Patentstyret mener hun er det høye engasjementet hos faglig dyktige, og ikke minst hyggelige, kollegaer. Hun jobber for tiden som nasjonal ekspert hos EUs varemerkemyndighet, EUIPO, i Alicante.

Tord HestenesTord Hestenes er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har informasjonsrett, opphavsrett, patent- og varemerkerett som spesialfag. Han har jobbet i Patentstyret siden 2004. Tord har vært sentral i Patentstyrets arbeid med innføringen av varemerkeloven i 2010 og patentstyrelova i 2012. Han har lang erfaring med internasjonalt arbeid og har deltatt i flere harmoniseringsprosjekter og Liaisonmøter i EUIPO. Tord er særlig engasjert i rettsutviklingen nasjonalt og internasjonalt, og har i mange år deltatt i arbeidet med Patentstyrets halvårlige oppdateringkurs som kalles Frokostforedraget. Han har også deltatt i Patentjuridisk seksjon i arbeid med oppreisningssaker på alle tre fagområdene. Tord hadde ansvaret for innføringen av ordningen med administrativ overprøving, er ekspert på saker som gjelder bruksplikt, og han har lang erfaring i å hjelpe kunder som trenger veiledning i disse tilfellene.

Elisa BischoffElisa Bischoff har jobbet i Patentstyret siden 2005. Hun er utdannet jurist fra Tyskland, og jobber nå med saksbehandling av internasjonale varemerkesøknader. Som medlem av Patentstyrets kundeteam er hun ofte med på ulike messer og arrangementer for å øke bevisstheten rundt industrielle rettigheter og snakke med kunder. Hun bruker erfaringer og tilbakemeldinger fra kundemøtene i arbeidet med å videreutvikle saksbehandlingsprosessen og interne rutiner. Elisa er opptatt av å gjøre saksbehandlingsprosessen så enkel og forståelig som mulig, og å finne gode og riktige løsninger både for kundene og saksbehandlerne.

Kjersti EideKjersti Eide er utdannet innen markedsføring og språk fra skoler i Bergen og Spania, og har jobbet i Patentstyret siden 2003 som saksbehandler i varemerkeavdelingen. Hun foretar førstegangsvurdering av varemerkesøknader, og har i tillegg erfaring fra ulike arbeidsgrupper med blant annet faglige utredninger og forenkling av interne rutiner, som også kommer kundene til gode. Kjersti har utstrakt kundekontakt, og er opptatt av å veilede kundene riktig slik at de kan oppnå gode rettigheter.  

Hege Merete LioddenHege Merete Liodden er utdannet innen blant annet markedsføring og reklame. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2002, og har lang erfaring i å behandle varemerkesøknader og veilede kunder på området. Som en del av Patentstyrets kundeteam er hun med på messer, konferanser og seminarer, og hun synes det er spennende å være med på arbeidet med å øke kunnskapen om industrielle rettigheter i næringslivet og samfunnet for øvrig. Hege er opptatt av å gi kundene våre god veiledning om industrielle rettigheter, og hun liker godt å veilede kunder som tar kontakt via telefonen eller kommer innom kundesenteret i Patentstyret.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: