Gjer idear til verdiar

Patentstyret gir rettar til varemerke, design og patent i Noreg.

Vel riktig type einerett

Namn og logo

Få einerett til eit varemerke som skil dine varer og tenester frå andre sine.

Design

Få einerett til utsjånaden og forma på produktet du har laga.

Oppfinning

Få patent på oppfinninga di. Oppfinninga må vere ei konkret løysing på eit teknisk problem.

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniørar, 40 juristar og andre ekspertar som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.

Vi har vunnet Kundeserviceprisen i 2019 og 2020 for offentlig virksomhet.

Nytt og nyttig

Kurs og arrangement

14 Jan. 15:00–16:00

US patent practice: most common mistakes when drafting patent claims – and how to fix them

Are you preparing to file a patent application in the US, or are you submitting a revised set of patent claims? There are common errors that foreign practitioners make when drafting or amending claims for the US.

28 Jan. 09.00-09.45

Fra varemerke til merkevare

Hva er forskjellen på en merkevare og et varemerke? Er det i det hele tatt noen forskjell, og hvordan skal du gå frem for å få eneretten til et navn eller en logo?

10 Feb. 09.00-10.30

Arbeidstakeroppfinnelser

Hvem har egentlig retten til den ansattes kunnskap? Et webinar om rettighetene og pliktene som gjelder ved arbeidstakeroppfinnelser. Passer for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

16 Feb. 09.00-10.30

Frokostmøte for IP-praktikere og administratorer

Vi fortsetter suksessen fra tidligere år og arrangerer digitalt frokostmøte rettet mot deg som jobber som IP-praktiker, assistent eller administrator.

Sjå alle arrangement