Foto: Confex

Korleis bli best på kundeservice?

Patentstyret sitt kundesenter mottok Kundeserviceprisen i kategorien offentleg på Callsenterdagane i slutten av april. Det er firmaet SeeYou som deler ut prisen, og Patentstyret sine medarbeidarar gjekk til topps i konkurransen med 15 andre offentlege verksemder. Ein slik siger kjem ikkje av seg sjølv, men krev mykje forarbeid.

Vi har prata med Hilde Seiersten og Sabrina Fregosi Maaø som jobbar på kundesenteret om korleis dei har jobba.

— Korleis har de førebudd dykk på denne konkurransen?  - Vi har hatt opplæring i kommunikasjonsteknikk med ein ekstern konsulent. Som følgje av det har vi trent på å gi tilbakemelding til kvarandre, noko vi meiner er veldig nyttig. Vi har fokusert på samtalen for å få til riktig tonefall, stemmeleie, snakke passe høgt og stille spørsmål for å finne ut kva kundane har behov for å vite.

— Kva er ein vanskeleg samtale? - Nokre kundar kan være vrine, spesielt dei som veit mykje sjølv og som kan hisse seg opp litt. Dei er det heldigvis ikkje mange av, og dei fleste er veldig nøgde med svara dei får. Somme andre kjenner ikkje tl rolla vår og trur at vi til dømes kan ta stilling i ein konflikt dei har med ein konkurrent. Dette kan vi dessverre ikkje gå inn på, men vi kan gi generell rettleiing. Det kan vere ei utfordring å forklare kundane våre kva vi kan og ikkje kan hjelpe med.

— Kven ringjer til kundesenteret? - Gründerar, profesjonelle, ein del internasjonale og tilsette i små og mellomstore bedrifter. Dei spør mykje om varemerke, og mange vil "patentere" namnet sitt. Mange har gode idear, og somme lurer også på opphavsrett.

— Vi kan ikkje svare på alt, men på veldig mykje. Vi prøver å gi eit utfyllande svar i første line, men nokre samtalar må vi setje over til saksbehandlarar på patent til dømes.

For to år sia gjennomførte vi ei omorganisering, fekk auka bemanning og har fått fleire ekspertar som jobbar på kundesenteret ei til to vakter i veka.

— Har de tips til andre som vil bli flinke på kundeservice? - Ver til stades, ver interessert, og sørg for å ha nok og riktig kompetanse i første line. For å få til dette er det viktig med tilstrekkeleg bemanning og eit godt arbeidsmiljø.

Vil du teste den gode kundeservicen? Ring 22 38 73 00.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: