Jacob_Maria_AnneKath.png

Eg ønskjer einerett

Det finst ulike måtar å verne idear på slik at ingen andre utnyttar dei.

Vel riktig type einerett

 

Varemerke, design, patent, opphavsrett (copyright), domenenamn, føretaksnamn og bedriftsløyndomar er eksempel på verdiar av ikkje-fysisk art, kalla immaterielle verdiar. Nokre av desse verdiane kan registrerast og blir da omtala som immaterielle rettar (IPR), mens til dømes opphavsretten automatisk gjeld når eit nytt verk blir skapt.

Det kan vere aktuelt for deg å søkje fleire typar einerett for den same ideen, for eksempel å registrere eit føretaksnamn, eit domenenamn eller eit varemerke. Eit eksempel på eit produkt som kan vernast på fleire måtar, er ein telefon. Den inneheld mange tekniske element som kan vernast med patent, utsjånaden vernast av ei designregistrering, og namnet eller logoen med varemerkeregistrering.

Logo og namn

Du kan søkje einerett på logoen ditt, namnet på bedrifta di eller på eit produkt ved å søkje om varemerkeregistrering. Eit varemerke kan bestå av ord, namn, logoar, figurar, bokstavar, tal, lyd eller kombinasjonar av desse.

Du bør også vurdere om domenenamn og føretaksnamn er aktuelt for deg, slik at du sikrar full fridom til å bruke det aktuelle namnet og unngår at andre tek namnet i bruk.

Design

Du kan søkje einerett på utsjånaden og forma på eit produkt ved å søkje om designregistrering. Det kan vere formålstenleg for å hindre at andre kopierer designet og utnyttar idéen din. Eit design som skal registrerast må vere nytt. Før du søkjer i Noreg har du likevel høve til å prøve ut designet på marknaden i inntil 12 månader før du leverer inn ein søknad.

Oppfinning

Du kan få einerett på ei oppfinning ved å søkje om patent. Eit patent vernar ei konkret løysing på eit teknisk problem. Du kan ikkje få einerett på noko som berre er ein idé utan å forklare eller vise korleis den kan gjennomførast i praksis. Oppfinninga di må vere ny og ikkje gjord kjend for andre før du har levert inn ein patentsøknad.

Domenenamn

Eit domenenamn er ei adresse på internett. Det er vanleg å knyte tenester som nettsider eller e-postadresse til domenenamnet. Du søkjer via Norid.

Føretaksnamn

Du registrerer føretaksnamn (tidlegare firmanamn) i Føretaksregisteret i Brønnøysund. Det kan vere smart å både registrere føretaksnamnet, domenenamnet og samtidig registrere namnet som varemerke.

Åndsverk / opphavsrett

Opphavsrett (eller copyright) er retten til litterære og kunstnarlege åndsverk, for eksempel eit musikkstykke, ei bok, eit måleri, brukskunst eller ein film. Denne retten kan ikkje registrerast, men oppstår når verket blir skapt.

Søk i utlandet

Dersom du ønskjer å søkje om einerett på ideen din i andre land, bør du tenkje på dette tidleg i prosessen, spesielt når det gjeld oppfinningar. Søknadsprosessen kan vere kompleks og det vil som oftast lønne seg å få hjelp av ein profesjonell rådgivar.

Hemmeleghald

Nokon vel å halde for eksempel tekniske oppfinningar og framgangsmåtar hemmeleg, og vernar det på den måten. Da er det viktig å ha gode avtalar med samarbeidspartnarar som treng å få innblikk i verksemda, slik at du unngår uønskt kopiering eller at bedriftsløyndomar kjem på avveg.

Få hjelp på vegen

Ta kontakt med oss i Patentstyret dersom du ha spørsmål og kva rett som passar best til verksemda di. Du kan ringje kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med ein rettleiar eller ein saksbehandlar. Du kan også besøkje oss i lokala våre i Oslo.

Kurs

Vi tilbyr kurs for nybegynnarar og dei meir erfarne, både frukostmøte og heildagskurs.

Offentlege aktørar

Andre offentlege aktørar som kan hjelpe deg med blant anna forretningsstrategi og økonomisk stønad, er Innovasjon Noreg, Noregs forskningsråd, Norsk design- og arkitektursenter, SIVA sitt nettverk - klyngjar, inkubatorar osv.

Private rådgivarar

Private rådgivarar og patentbyrå kan hjelpe deg med søknaden di og følgje opp viktige tidsfristar og innbetalingar. Patentbyrå er ekspertar på alle former for immaterielle rettar, inkludert varemerke, design og stratregisk IPR-rådgiving.

Sjå oversikt over aktørar på IPRhjelp.no

Lær av andre

Sjå korleis andre har gjort om sine idear til verdiar for seg og verksemda.

Få hjelp på vegen

Ta kontakt med oss i Patentstyret viss du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med ein veiledar eller ein saksbehandlar.

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei