Lær av andre

Lær om korleis andre verksemder har tatt vare på idear og teknologi.
Ocean_Sun_solcelleanlegg_sjø_1080x360.png

Ocean Sun

Ocean Sun utviklar løysingar for flytande solenergi. Ved hjelp av patentrettar kan dei inngå lisensavtalar med samarbeidspartnarar som produserer produkta og sørgjer for å få dei ut i dei store marknadene.

bagin_ill_960x320.jpg

Bag'in

«Du kjem aldri til å lykkast viss du ikkje tør å få hjelp av andre til å utvikle ideen din.» Gründar Kåre Normann Sekkesæter sine beste tips er å tore å snakke om ideen med andre. Han har blant anna fått gode råd fra Patentstyret om korleis han best kan verne produkta sine.

Jesper900x320.jpg

Jesperpus med eige varemerke

Det er ikkje berre pelsen som skal stellast og reviret som skal passast på. Når du heiter Jesperpus og har eige firma, må du også beskytte rettane dine. Ikkje berre mot nabokattane, men også mot langt større truslar langt utanfor pus sine territorium.

The-first-zip-on-tire-system_960x320ny.jpg

Technium

«Patentvern gir større sikkerheit og føreseielegheit knytt til produkt som kan vere enkle å kopiere, og redusert risiko knytt til skalering av selskapet og investeringar i produksjonskapasitet.»

produkter_960x320.jpg

wheel.me

«Ofte er IP-strategien avgjerande for om du får investorar med på laget, eller om du kan hente softfunding gjennom virkemiddelapparatet.»

Tittelbilde_960_320_hvitkantet.jpg

Zaptec

ZAPTEC Charger AS har med unike ladesystem for elbilar klart å bli marknadsleiar i burettslag, bustadsameiger og verksemder. Ladaren er patentverna, slik som dei fleste av ZAPTEC sine produkt.

NoIsolation_AV1_1080x368.png

No Isolation

«Enn så lenge har ikkje No Isolation opplevt kopiering av produkta eller misbruk av varemerka våre. Samtidig er dette ein kontinuerleg trussel vi tek på det største alvor.»

Oceanid_960x325.jpg

iDROP

«Nest etter menneskeleg kapital er vern av immaterielle rettar noko av det viktigaste vi har og skal vidareutvikle. Vi tenker langsiktig og internasjonalt, og etablerte tidlig ein IPR-strategi som omfattar både namn, design, separate patent og patentfamiliar.»

Laptop_960x320.jpg

Attensi

«Vi vil bli ein global aktør innanfor simuleringsbasert opplæring, og vel derfor å verne varemerket internasjonalt.»

LUBESNAKE-på-svingskive_960x320.jpg

Lubesnake

Ideen bak LUBESNAKE® er genial, men likevel så enkel at gründer Tore Jenssen innsåg at han var heilt avhengig av å verne idé og produkt med dei immaterielle rettane som er tilgjengelege.

KOMPRIMO_960x320.jpg

Komprimo

«Produktet er enkelt bygd opp, så vi ønskjer å verne oss og dermed gjere kopieringsprosessen vanskelegare.»

podbike_end_960x320.jpg

Podbike

«Vi vurderer heile tida om våre løysingar kan patenterast og gjer søk på gjeldande patenter. Heldigvis opererer vi i eit fagfelt med få aktørar og kor vi er bland dei framste på teknologiutviklinga.»

hansker_toppbilde960.jpg

Granberg

Granberg AS har med innovative løysingar innanfor handvern klart å bli ein av dei leiande hanskeprodusentane i verda. For å halde konkurrentane på avstand blir produkta designverna og varemerkeregistrerte.

RobotDrilling_960.png

Robotic Drilling Systems

"Utan nokon form for juridisk vern stiller ein opphavsmann eller oppfinnar svakt når det gjeld verdien på oppfinninga."

kongsberg960X320.png

Kongsberg Seatex

"Nyheitsundersøking frå Patentstyret er ein rask og effektiv måte for å få vurdert eigne idear opp mot eksisterande teknologi i ein tidleg fase av eit innovasjonsløp."

Dustbox_TomRuneStepien_FotoBlakstad_960.png

Dustbox

Gründeren Tom Rune Stepien i Kongsberg har på eitt år fått patent, registrert varemerke og design og sett oppfinninga i produksjon. På vegen har det vore mykje grubling om natta og ballkasting med gode rådgivarar om dagen.

EsbenBeck-JohnA.Breivik_EIA2019_960x320_nynorsk.png

Stingray

Det enklaste er ofte det vakraste og mest effektive. Gründarane bak Stingray har allereie skapt havbruksteknologi i verdsklasse med eit enkelt og breispektra patent.

Aegir_cans_9pack_960.png

Ægir

Ægir Bryggeri blei starta i 2007 og er i dag eit av Noregs fremste handverksbryggeri. Eigarane har valt å beskytte namn og design på produkta for å hindre tidkrevjande konflikter, slik at dei kan fokusere på ølbrygging i staden.

Bringbil960x320.png

Posten Noreg

I 2008 lanserte Posten Noreg ein ny merkevarestrategi med Posten og Bring. Konsernet har investert betydeleg i utviklinga og lanseringa av den nye merkevarestrategien, og lagt stor vekt på å sikre verdiane gjennom varemerkevern.

SeramCoatings_spray_960x320.jpg

Seram Coatings

«For oss er det spesielt kritisk å ha patentvern for å stå sterkare dersom nokon skulle klare å kopiere produktet vårt.»

Lysbilde1 (5).JPG

Smartfish

«Vi opplever som eit lite selskap å ha ein langt større forhandlingsstyrke gjennom ein patentert teknologi. Det gir eit langt sikrare grunnlag for å kunne satse på produkta våre og dermed òg utvikle verksemda vidare.»

Dynatec_reaktor.png

Dynatec AS

«Sidan starten har det vore ein viktig strategi for oss å patentere både nasjonalt og internasjonalt.»

Rom&Tonik_felttiles_kantine_960.png

Rom & Tonik

Grov ull, fin design: Dei satsa på å registrere design og varemerke framfor patent. Det gjer Rom & Tonik® godt rusta når dei no skal erobre verdsmarknaden med akustikkplater basert på grov ull.

GasSecure_gründerne_960.png

Gas Secure

Eit smart patentløp gjennom 12 år la grunnlaget for at gründerane av den vesle teknologibedrifta GasSecure til slutt kunne innkassere ein halv milliard kroner.

fimbulvetr_960.png

Fimbulvetr

«Sikring av rettar er eit nødvendig verktøy for å beskytte innovasjonen og fortelje verda at dette er ein heilt ny måte å produsere truger på.»

Fireman960x320.png

Prox Dynamics

Teknologifirmaet Prox Dynamics har utvikla verdas minste drone – eit superavansert spionhelikopter på 18 gram. For å halde konkurrentane på avstand er dronen verna med meir enn 15 patent, fleire varemerke og ei designregistrering.

The Thief_960.png

The Thief

Bedrifter og produktutviklarar involverer ofte kundane når dei utviklar nye og eksisterande produkt og tenester. Det set nye krav til korleis dei vernar om merkevarene sine. Det fekk Choice Hotels erfare med namnevalet The Thief.

Vestre_Bloc_960x320.png

Vestre

Vestre er ein innovativ møbelprodusent med stor respekt for rettane til designarane sine. Ingen skal få lov til å snylte på arbeidet til andre. Den mest effektive måten vi kan hindre ulovlege etterlikningar på, er å design- og varemerkeregistrere alle produkt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: