Lær av andre

Lær om korleis andre verksemder har tatt vare på idear og teknologi.
Rotte

TXGuardian

«TXGuardian har internasjonale ambisjonar, og det er ein fordel å ha rettar som grunnlag for lisensavtalar med internasjonale samarbeidspartnarar og forhandlarar.»

Ocean Sun har utviklet en løsning som består av modifiserte solcellemoduler som installeres på en fleksibel, flytende matte som demper bølger.

Ocean Sun

Ocean Sun utviklar løysingar for flytande solenergi. Ved hjelp av patentrettar kan dei inngå lisensavtalar med samarbeidspartnarar som produserer produkta og sørgjer for å få dei ut i dei store marknadene.

Compax

«If there’s a toilet, there’s a market.» Compax har utvikla ein avfallskomprimator til toalettrom, og ser salspotensial langt utanfor Noregs grenser. Då er det smart å ha eit medvite forhold til kva dei deler av informasjon, og kva dei vil verne med patent, varemerke- og designregistrering.

Bag'in

«Du kjem aldri til å lykkast viss du ikkje tør å få hjelp av andre til å utvikle ideen din.» Gründar Kåre Normann Sekkesæter sine beste tips er å tore å snakke om ideen med andre. Han har blant anna fått gode råd fra Patentstyret om korleis han best kan verne produkta sine.

Jesperpus i skisporet

Jesperpus med eige varemerke

Det er ikkje berre pelsen som skal stellast og reviret som skal passast på. Når du heiter Jesperpus og har eige firma, må du også beskytte rettane dine. Ikkje berre mot nabokattane, men også mot langt større truslar langt utanfor pus sine territorium.

Technium

«Patentvern gir større sikkerheit og føreseielegheit knytt til produkt som kan vere enkle å kopiere, og redusert risiko knytt til skalering av selskapet og investeringar i produksjonskapasitet.»

wheel.me

«Ofte er IP-strategien avgjerande for om du får investorar med på laget, eller om du kan hente softfunding gjennom virkemiddelapparatet.»

Zaptec

ZAPTEC Charger AS har med unike ladesystem for elbilar klart å bli marknadsleiar i burettslag, bustadsameiger og verksemder. Ladaren er patentverna, slik som dei fleste av ZAPTEC sine produkt.

Barn på skolen med roboten AV1, designet av No Isolation

No Isolation

«Enn så lenge har ikkje No Isolation opplevt kopiering av produkta eller misbruk av varemerka våre. Samtidig er dette ein kontinuerleg trussel vi tek på det største alvor.»

iDROP

«Nest etter menneskeleg kapital er vern av immaterielle rettar noko av det viktigaste vi har og skal vidareutvikle. Vi tenker langsiktig og internasjonalt, og etablerte tidlig ein IPR-strategi som omfattar både namn, design, separate patent og patentfamiliar.»

Attensi

«Vi vil bli ein global aktør innanfor simuleringsbasert opplæring, og vel derfor å verne varemerket internasjonalt.»

Lubesnake

Ideen bak LUBESNAKE® er genial, men likevel så enkel at gründer Tore Jenssen innsåg at han var heilt avhengig av å verne idé og produkt med dei immaterielle rettane som er tilgjengelege.

Komprimo

«Produktet er enkelt bygd opp, så vi ønskjer å verne oss og dermed gjere kopieringsprosessen vanskelegare.»

Podbike

«Vi vurderer heile tida om våre løysingar kan patenterast og gjer søk på gjeldande patenter. Heldigvis opererer vi i eit fagfelt med få aktørar og kor vi er bland dei framste på teknologiutviklinga.»

Granberg

Granberg AS har med innovative løysingar innanfor handvern klart å bli ein av dei leiande hanskeprodusentane i verda. For å halde konkurrentane på avstand blir produkta designverna og varemerkeregistrerte.

Robotic Drilling Systems

"Utan nokon form for juridisk vern stiller ein opphavsmann eller oppfinnar svakt når det gjeld verdien på oppfinninga."

Kongsberg Seatex

"Nyheitsundersøking frå Patentstyret er ein rask og effektiv måte for å få vurdert eigne idear opp mot eksisterande teknologi i ein tidleg fase av eit innovasjonsløp."

Dustbox

Gründeren Tom Rune Stepien i Kongsberg har på eitt år fått patent, registrert varemerke og design og sett oppfinninga i produksjon. På vegen har det vore mykje grubling om natta og ballkasting med gode rådgivarar om dagen.

Stingray

Det enklaste er ofte det vakraste og mest effektive. Gründarane bak Stingray har allereie skapt havbruksteknologi i verdsklasse med eit enkelt og breispektra patent.

Ægir

Ægir Bryggeri blei starta i 2007 og er i dag eit av Noregs fremste handverksbryggeri. Eigarane har valt å beskytte namn og design på produkta for å hindre tidkrevjande konflikter, slik at dei kan fokusere på ølbrygging i staden.

Bringbil. Foto: Håvard Jørstad

Posten Noreg

I 2008 lanserte Posten Noreg ein ny merkevarestrategi med Posten og Bring. Konsernet har investert betydeleg i utviklinga og lanseringa av den nye merkevarestrategien, og lagt stor vekt på å sikre verdiane gjennom varemerkevern.

Seram Coatings

«For oss er det spesielt kritisk å ha patentvern for å stå sterkare dersom nokon skulle klare å kopiere produktet vårt.»

Smartfish

«Vi opplever som eit lite selskap å ha ein langt større forhandlingsstyrke gjennom ein patentert teknologi. Det gir eit langt sikrare grunnlag for å kunne satse på produkta våre og dermed òg utvikle verksemda vidare.»

Dynatec AS

«Sidan starten har det vore ein viktig strategi for oss å patentere både nasjonalt og internasjonalt.»

Rom & Tonik

Grov ull, fin design: Dei satsa på å registrere design og varemerke framfor patent. Det gjer Rom & Tonik® godt rusta når dei no skal erobre verdsmarknaden med akustikkplater basert på grov ull.

Gas Secure

Eit smart patentløp gjennom 12 år la grunnlaget for at gründerane av den vesle teknologibedrifta GasSecure til slutt kunne innkassere ein halv milliard kroner.

Fimbulvetr

«Sikring av rettar er eit nødvendig verktøy for å beskytte innovasjonen og fortelje verda at dette er ein heilt ny måte å produsere truger på.»

Prox Dynamics

Teknologifirmaet Prox Dynamics har utvikla verdas minste drone – eit superavansert spionhelikopter på 18 gram. For å halde konkurrentane på avstand er dronen verna med meir enn 15 patent, fleire varemerke og ei designregistrering.

The Thief

Bedrifter og produktutviklarar involverer ofte kundane når dei utviklar nye og eksisterande produkt og tenester. Det set nye krav til korleis dei vernar om merkevarene sine. Det fekk Choice Hotels erfare med namnevalet The Thief.

Vestre

Vestre er ein innovativ møbelprodusent med stor respekt for rettane til designarane sine. Ingen skal få lov til å snylte på arbeidet til andre. Den mest effektive måten vi kan hindre ulovlege etterlikningar på, er å design- og varemerkeregistrere alle produkt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: