Kundehistoriar: Lær av andre

Få innblikk i korleis andre verksemder har tatt vare på i verdiane i selskapet og utnytta rettane sine.
Mann som drar bager

Db Equipment har sikra internasjonale rettar til sine sportsvesker og bager

Db Equipment utviklar ein serie vesker, ryggsekker og bagar tilpassa sportsutøvarar. Bagane er utvikla for transport av ski, snøbrett og surfebrett, og er praktiske og plassbesparande når dei ikkje er i bruk. Gründerane av selskapet tenkte tidleg på å sikre rettar til produkta i ein global marknad.

Helsearbeider som legger laken på en seng

ASAP Norway satsar internasjonalt med spesialtilpassa oppdekkingsutstyr

Gjennom mange års arbeid på ei fødeavdeling opplevde Astrid Skreosen at fødelakena på sjukehuset ikkje fungerte optimalt. Ho utvikla eit nytt produkt som skulle gje ei betre oppleving for både dei fødande og dei som jobba på fødeavdelinga. Sikring av rettar har vore viktig frå starten av.

Hånd med sensor

Lifecares sensor gjer det enklare for diabetespasientar

Lifecare utviklar biosensorar som overvakar blodsukkeret - glukosenivået - hos menneske med diabetes. Ved å patentere teknologien underbyggjer dei innovasjonskompetansen, får ein fordel framfor konkurrentane og kan lettare vidareutvikle teknologien.

Mann som trener med vektstang.

Gungnir: patent og varemerke gir større tyngd til vektstengene

Gungnir of Norway er eit Oslobasert oppstartsselskap som designar og produserer vektstenger og anna utstyr til styrkjetrening. Selskapet er mest kjent for ein patentert, innebygd lås for sikring av vektskiver. Låsen gjer treningsopplevinga meir brukarvennleg, sikrare og ryddig.

Eksteriør med treverk på veggene.

Kebony satsar på patentvern og berekraftig treverk

Patentrettar har gitt Kebony tryggleik og føreseielegheit mens teknologien blei industrialisert og kommersialisert. Patentretten har også gitt Kebony handlefridom og redusert risiko ved deltaking i forskings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med andre aktørar.

Bilde av medisinsk utstyr

Amicoat sikrar inntektene gjennom patentering

Amicoat er eit bioteknologiselskap som leverer innovative løysingar til partnarane sine. Inntektene kjem i form av milestolpebetalingar og lisensinntekter frå produsentane. Med ein slik forretningsmodell er det avgjerande at dei vernar teknologien gjennom patent og varemerke.

Viser produktet som kan klemmes av brukeren

Grasp aukar verdien av oppfinninga gjennom rettar

Grasp er eit nytt produkt som skal gjere det enklare å behandle pasientar med fysiske eller psykiske utfordringar. I tillegg til produktuvikling og nødvendig medisinsk godkjenning, er bedrifta oppteken av å sikre produktet med patent, varemerke- og designregistrering.

Bag'in illustrasjonsbilde av mann som pakker hagemøbler inn i en egen presenning med glidelås.

Bag'in: viktig å ha eit varemerke folk hugsar

«Du kjem aldri til å lykkast viss du ikkje tør å få hjelp av andre til å utvikle ideen din.» Gründer Kåre Normann Sekkesæter sine beste tips er å tore å snakke om ideen med andre. Han har blant anna fått gode råd frå Patentstyret om korleis han best kan verne produkta sine.

Katt som slapper av

Jesperpus med eige varemerke

Det er ikkje berre pelsen som skal stellast og reviret som skal passast på. Når du heiter Jesperpus og har eige firma, må du også beskytte rettane dine. Ikkje berre mot nabokattane, men også mot langt større truslar langt utanfor pus sine territorium.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: