4 babyer i en seng med bodyer merket Anue.
Foto: Anue

Anue sikrar rettane for å skaffe seg konkurransefortrinn

Anue har utvikla eit hjelpemiddel for å ta vare på donormjølk. Dei satsar globalt, og sørgjer for å sikre rettar i dei marknadene dei går inn i.

Anue er ei helseteknologibedrift frå Bodø, som blei etablert av barnesjukepleiar Jeanette Grønnslett i 2018. Selskapet har utvikla, patentert og lansert eit lukka system for oppsamling, lagring, testing og distribusjon av donormjølk. Dette er ein teknologi som kan nyttast innanfor fleire ulike bransjar, og med globalt marknadspotensial. Dei tilbyr i dag Anue Concept Kit til sjukehuskundane sine.

Rettar gir konkurransefortrinn

– Det har vore viktig for oss å verne teknologien vår for å sikre oss konkurransefortrinn i marknaden, og vareta dei immaterielle rettane til selskapet, seier administrerande direktør i selskapet, Jeanett Grønnslett. –Teknologien er overfør til andre industriar, og patenta våre kan bli inntektskjelde gjennom lisensavtalar med interessentar. Dei har i dag patent i UK, og får det antakeleg i EU i løpet av hausten. Vidare har dei søkt Canada, USA, Sør Afrika, Brasil, Japan, Dei sameinte arabiske emirata, Kina, India, Australia og Israel.

Dei har 6 designvern i Noreg og EU. Namn og logo er varemerkebeskytta i fleire kategoriar i Noreg, og er søkt registrert i EU, Israel og USA.

Anue har ein medviten IP-strategi. Dei har valt å gå ganske breitt ut med sjølve patentet, og vel seg ut nye marknader for varemerke etter kvart som dei skal inn i nye land.

Dei har så langt ikkje opplevd kopiering eller at nokon har krenkt rettane deira.

Ekstern hjelp viktig

Anue har nytta ekstern fagkompetanse til søknadsprosessen, og Grønnslett seier dei har fått veldig god hjelp frå Dehns og Bryn Aarflott. Ho er òg godt fornøgd med mykje god rådgiving frå Innovasjon Noreg og Patentstyret, heilt frå idefasen.

Råd til andre verksemder

– Sjekk ut kva som finst av eksisterande løysingar før du byrjar på ein eventuell patentprosess. Dette kan Patentstyret hjelpe med, seier Grønnslett. – Ha gode fortrulegheitsavtalar når du samarbeider med andre, og ikkje del sensitiv informasjon offentleg før ein patentsøknad er levert inn!

Les meir om Anue på nettsidene deira

Lær meir om korleis andre bedrifter tek vare på rettane

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: