Demo av hvordan Cleangrip håndterer mat
CleanGrip gjør det enkelt å håndtere matvarer hygienisk. Foto: Sindre Trolsås.

CleanGrip: norsk patentert kjøkkenreiskap med internasjonal suksess

Tom Rune Stepien fann opp eit produkt som sikrar hygienisk handtering av brød og andre matvarer som mange skal ta i. Han sørgt for å ha patent og varemerkeregistrering i boks før han satsa internasjonalt.

Tom Rune Stepien er ein kreativ mann, og har funne opp fleire ting. Ofte er det for å dekkje eit behov han har hatt i kvardagen. Så også med CleanGrip. Han fekk idéen etter ein diskusjon på jobben om kor lite hygienisk det var når alle måtte ta i brødet på ein hotellbuffe. Dermed utvikla han eit CleanGrip, som gjer det mogeleg å handtere både kalde og varme matvarer på ein hygienisk måte.

Produktet

CleanGrip er ein norskutvikla og patentert kjøkkenreiskap som blir kjenneteikna ved at det er antibakterielt og kan nyttast for å halde sikkert, trygt og reinsleg rundt mat, for eksempel i samband med oppskjere av brød, steik eller fisk. Produktet er utvikla og testa med tanke å ergonomi, god gripe-evne og isolasjonsevne. Produktet toler sterkt varme og kan vaskast i oppvaskmaskin. Materialet ein silikongummi, som har antibakterielle eigenskapar. Det kan brukast både i proffkjøkken og privat som erstattar for både steikjegaffel, gryteklut, grillvott og ikkje minst eingongshanskar. Innan restaurant og storkjøkken er produktet særleg nyttig for å erstatte serviettar og anna tildekking av for eksempel brød på  brødbuffeer ved at det er sikkert, reinsleg og gjenbrukbart.

Stepien har god erfaring med produktutvikling. Han har brukt lokale leverandørar, og dette har tilsaman gitt ein kort og effektiv produktutviklingsprosess. Han utvikla fyrste  prototype allereie same dag som idéen blei til. Produktet blei testa og evaluert i både kantiner, kjøkken, av profesjonelle kokkar og i private heimar før endeleg design og løysing blei vald.

Deretter jobba han vidare med utviklinga, valde leverandørar og produksjonsmåtar. Han endra produktnamnet frå CleanBread til CleanGrip for å vise at produktet har eit breitt bruksområde.

Marknader

CleanGrip har inngått 2 strategiske samarbeidsavtalar for internasjonalt sal. Ein lisensavtale for USA og Asia med ein amerikansk nisjeleverandør av kjøkkenprodukt. Produktet er allereie introdusert via TV-shop med stor suksess.

I tillegg har selskapet inngått ein avtale med eit av Europas leiande produsentar av silikonbaserte kjøkkenprodukt, som både skal produsere og selje produkta på den europeiske marknaden. Denne produsenten har også teke ansvar for CE-merking av produktet, slik at det tilfredstillar dette kvalitetskravet. Sal i Noreg og Skandinavia vil CleanGrip handtere sjølv.

Patenter og varemerke

Stepien har sørgt for å verne oppfinninga. Namnet er varemerkeregistrert, og oppfinninga er patentert både i Noreg og i utlandet.

Patent er spesielt viktig i USA, i følgje Stepien. Det er ein føresetnad for å få avtalar om for eksempel lisensiering.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: