Truger fra FIMBULVETR®
Foto: Jenny Solem Vikra

Fimbulvetr sikrar rettane for å verne innovasjonen

«Sikring av rettar er eit nødvendig verktøy for å beskytte innovasjonen og fortelje verda at dette er ein heilt ny måte å produsere truger på.»

I meir enn 6 000 år har truger vore brukt som framkomstmiddel når snøen ikkje ber. Tradisjonelle truger var typisk setje saman av mange delar som kunne gå sundt, kjennast lause og hemme bevegelsar.

Som dedikerte vinterentusiastar bestemte vi oss for å utvikle truger heilt frå grunnen av. Resultatet blei FIMBULVETR® – ei truge ulik alle andre i utsjånad, oppleving og funksjon. Den grunnleggande ideen er det integrerte leddet, ALL DIRECTION HINGE®, som gir større bevegelsesfridom. FIMBULVETR® er utvikla gjennom samarbeid mellom norske produktdesignarar, plastekspertar og strategiutviklarar. Produktet er òg støtta av Innovasjon Noreg og SkatteFUNN.

Christian Brunsvig, styreleiar i Snowmotion AS

Les meir om varemerkeregistrering

Les meir om Fimbulvetr

Les fleire historier frå andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: