Granberg held konkurrentane på avstand med varemerke og designvern

Granberg AS har med innovative løysingar innanfor handvern klart å bli ein av dei leiande hanskeprodusentane i verda. For å halde konkurrentane på avstand blir produkta designverna og varemerkeregistrerte.

Granberg AS er ein leiande merkevareprodusent av hanskar til industri, næringsmiddel og helse med produksjon i fleire land – med eit verdsomspennande marknadsfokus. Firmaet blei etablert i 1961, og har hovudkontor på Bjoa i nærleiken av Haugesund. Konsernomsetninga til bedrifta ligg på over 200 MNOK.

Vi utviklar produkta våre kontinuerleg for å vere best mogeleg tilpassa etterspurnaden i marknaden og dei krava kundane våre stiller.

Bak produkta våre ligg det ein betydeleg innsats når det gjeld både tid og ressursar. Produktutviklingsteamet til Granberg legg stor vekt på å skape intelligente design kombinert med optimal ergonomi.

Designvernet sikrar oss mot at konkurrentane våre lagar noko som liknar på produkta våre. Varemerkeregistreringa vernar namnet og omgrepsapparatet vi brukar om produkta. Til sjuande og sist handlar det om å verne eit marknadsfortrinn som vi har jobba svært hardt for å oppnå.

Vi har i stor grad gjort søknadsprosessen sjølv. I første omgang er det eit kostnadsspørsmål. Vidare er det ikkje noko hokus pokus å søkje sjølv. Det ligg gode rettleiingar på internett.

Les meir om Granberg

Les meir om varemerkeregistrering

Les fleire historier om andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: