Kongsberg Seatex

"Nyheitsundersøking frå Patentstyret er ein rask og effektiv måte for å få vurdert eigne idear opp mot eksisterande teknologi i ein tidleg fase av eit innovasjonsløp."

Med Patentstyret si nyheitsundersøking kan vi føle oss tryggje på at vi ikkje krenkjar allereie registrert IPR før vi startar ei større utvikling.

Ola Erik Fjellstad
IPR-ansvarleg
Kongsberg Seatex AS

Les fleire historier frå andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: