Robot
Foto: Robotic Drilling Systems AS

Robotic Drilling Systems: patent er viktig for samabeidspartnarar og finansiering

"Utan nokon form for juridisk vern stiller ein opphavsmann eller oppfinnar svakt når det gjeld verdien på oppfinninga."

For enkeltpersonar og små selskap i etableringsfasen er det viktig, og ofte helt avgjerande, å kunne vise til ein patentsøknad når ein skal innleie samtalar med samarbeidspartnarar som industribedrifter eller finansieringsselskap.

Offentlege støtteordningar etterspør også patent. Utan nokon form for juridisk vern stiller ein opphavsmann eller oppfinnar svakt når det gjeld verdien på oppfinninga.

«Robotic Drilling Systems AS begynte som eit lite selskap, og vi ser nå at omfattande patentering var avgjerande for å finansiere selskapet vidare. Store internasjonale selskap har nå tatt i bruk tilsvarande teknologi. Utan patent hadde vi ikkje kunna konkurrere eller skaffe oss samarbeidspartnarar og finansiering.»

Kenneth Mikalsen, Chief Technology Officer, Robotic Drilling Systems AS

Les meir om Robotic Drilling systems

Les meir om patentering

Les fleire historier om andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: