Maskin viser såkalt termisk sprøyting

For Seram Coatings er patent kritisk for å stå sterkare ved ein eventuell kopiering

«For oss er det spesielt kritisk å ha patentvern for å stå sterkare dersom nokon skulle klare å kopiere produktet vårt.»

Seram Coatings AS er ei bedrift med utspring frå NTNU (etablert desember 2014) som kommersialiserer oppfinninga ThermaSiC. ThermaSiC er eit pulver basert på SiC (silisiumkarbid) som blir til slitasjebelegg ved såkalla termisk sprøyting. Veldig mange har forsøkt å lage eit slikt pulver basert på SiC, men ingen har klart det ­– heilt til Nuria Espallargas og Fahmi Mubarok gjorde det ved NTNU.

ThermaSiC er patentert i ei rekkje land globalt, og dei har starta ei rekkje langsiktige testprosjekt som kvar for seg kan gi selskapet store mogelegheiter kommersielt. Dei har nylig patentsøkt ei ny oppfinning.

NTNU starta prosessen med patentsøk og gjorde sjølv mykje jobb i tett kompaniskap med Dehns i Storbritannia. Seram Coatings har vidareført arbeidet med Dehns, og konfererer òg jamleg med patentkyndige hos NTNU TTO. 

Les meir om patentering

Les mer om Seram Coatings

Les fleire historier om andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: