SeramCoatings_spray_960x320.jpg

Seram Coatings

«For oss er det spesielt kritisk å ha patentvern for å stå sterkare dersom nokon skulle klare å kopiere produktet vårt.»

Seram Coatings AS er ei oppstartsbedrift med utspring frå NTNU (etablert desember 2014) som kommersialiserer oppfinninga ThermaSiC. ThermaSiC er eit pulver basert på SiC (silisiumkarbid) som blir til slitasjebelegg ved såkalla termisk sprøyting. Veldig mange har forsøkt å lage eit slikt pulver basert på SiC, men ingen har klart det ­– heilt til Nuria Espallargas og Fahmi Mubarok gjorde det ved NTNU.

ThermaSiC er patentsøkt i ei rekkje land globalt, og dei har starta ei rekkje langsiktige testprosjekt som kvar for seg kan gi selskapet store mogelegheiter kommersielt. Dei har nettopp patentsøkt ei ny oppfinning og vil snart søkje om varemerkevern internasjonalt.

NTNU starta prosessen med patentsøk og gjorde sjølv mykje jobb i tett kompaniskap med Dehns i Storbritannia. Seram Coatings har vidareført arbeidet med Dehns, og konfererer òg jamleg med patentkyndige hos NTNU TTO. 

Les fleire historier om andre verksemder

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: