Bilde av en teknisk anordning
Foto: Viking Arm AS

Viking Arm

Viking Arm sel verktøy i internasjonale marknader, og opplever mykje kopiering frå useriøse aktørar. Dei reknar det som si plikt overfor seg sjølv og kundane å gjere alt dei kan for å stoppe dette.

Viking Arm AS blei stifta for å utvikle, produsere og selje dei heilt unike verktøya til selskapet. I dag blir det selt ein Viking Arm kvart 6 minutt, døgnet rundt, året rundt, i 37 land etter berre 3 år i marknaden. Selskapet har levert overskot frå år 2 og har lykkast fordi gründerane var kompromisslause når det gjaldt å få fram eit produkt av høg kvalitet som den profesjonelle handverkaren vil bruke. Dei forventar stor vekst i åra som kjem, ettersom det er store marknader som framleis er nesten urørt.

Sjølv om det er marginale skilnader rundt i verda på korleis ein byggjer, er ein Viking Arm like nyttig i Japan som i USA eller Noreg. Gründerane visste derfor tidleg at dei skulle gå ut globalt og at IP-rettar var avgjerande for å kunne gjere dette.

Dei sette i gang arbeidet med patentsøknad på teknologien og sikring av varemerke. Hemmeleghald meiner dei kan vere ein strategi om ein er Coca Cola. Det nyttar likevel ikkje med hemmeleghald når eit teknisk produkt skal ut i butikk-hyllene.

Dei har i dag sikra to ulike tekniske patent og dessutan registrert varemerket i alle land av betydning globalt. Dette har dei gjort med hjelp av Zacco patentbyrå. Patentering er eit komplekst fagfelt, og proff hjelp er viktig å ha.

– Heldigvis har dei ikkje endå klart å lage gode kopiar med god kvalitet, men dei øydelegg for oss og kundane våre. Vi reknar at det er vår plikt, både overfor oss sjølv, men også overfor kundane våre, å gjere alt vi kan for å stoppe dette, seier Resch.

Med hjelp frå Zacco og andre advokatar i USA har dei i stor grad klart å stoppe bruken av opphavsretten deira til bilete, film og så vidare. Også namnet og varemerket har dei klart å tilnærma stoppe misbruk av. – Når det gjeld patenta, har dei hjelpt oss i enkelte tilfelle, som til dømes hos Amazon.com. Det er berre mindre seriøse nettbutikkar som sel kopiane, men dei er det mange av. Vi har teke ned meir enn 4000 slike sider og fått dei til å slutte å selje kopiar. Vi er overtydde om at patenta har hindra større seriøse butikkjeder i å ta inn kopistane.

Vi er òg overtydde om at dei store verktøyselskapa ikkje vil prøve å kopiere oss så lenge vi har sterkt patentvern, avsluttar Resch.

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: