Betalingsinformasjon

Betal fakturaer, fornyingar for varemerke og design, og årsavgifter for patent.

Bank: DNB Bank ASA
Adresse: 0021 Oslo, Noreg

Konto for betaling av faktura
Kontonummer: 8276.03.00078
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4682760300078

Konto for betaling av fornyingar og årsavgifter
Kontonummer: 8276.01.00192
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO8282760100192

Årsavgifter (patent) og fornyingar (design, varemerke, fellesmerke og ansvarsmerke)

Patentstyret sender ikkje ut faktura for desse avgiftene, da det er frivillig om du vil oppretthalde søknaden eller retten din.

OBS: Før du betaler: Dersom du skal gjere endringar i søknaden eller registreringa, må du melde dette skriftleg til oss i god tid før du betaler årsavgifta eller fornyinga.
Korleis melde inn endringar.

Slik betaler du:

Gå direkte til innlogging for E-betaling

Ønskjer du å finn ut kor mykje du skal betale og når, før du logger der på?

  • Søk opp og vel søknaden eller retten din i Patentstyrets søkjetenesta.
  • Under kapitelet «Betaling» kan du sjå kor mykje du skal betale og når.
  • Klikk på handlevognikonet og du kjem til E-betalinga vår. For å kunne betale elektronisk må du registrere deg som bruker hos oss.
  • Du kan betale med kort, BankAxess eller ordinær bankoverføring.

Dersom du ikkje har moglegheit til å betale elektronisk kan du betale direkte via nettbank:

  • Kontonummeret for betaling av årsavgifter og fornyingar: 8276.01.00192.
  • Oppgi søknadsnummer, eventuelt registreringsnummer for varemerke, design og ansvarsmerke, eller patentnummer for eit meddelt patent. 
  • Ved betaling frå utlandet, bruk IBAN-nummeret: NO8282760100192.

Patentstyret godtek ikkje betaling av avgifter og gebyr med sjekk eller kontantar.

Meir informasjon om fornying/årsavgift av patent, varemerke- og designregistrering

Alle betalingsfrister er absolutte

Du må derfor betale avgifta eller gebyret innan fristen for å unngå forseinkingssgebyr og mogleg endeleg henlegging av patentsøknaden din eller opphøyr av patentet/varemerke- eller designregistreringa. Beløpet må vere på Patentstyret sin konto innan fristen går ut.

Tilbakebetaling

Avgifter og gebyr som er betalt med inntil kr 300 for mykje blir ikkje tilbakebetalt med mindre kunden ber om det.

Falske fakturaer

Med jamne mellomrom mottek privatpersonar og firma i Noreg falske eller misvisande tilbod eller fakturaer frå inn- og utlandet knytta til sine varemerke og patent.
Advarsel mot falske varemerke- og patentfakturaer

Patentstyrets organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 971526157

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: