Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Åtvaring mot falske fakturaer

Med jamne mellomrom mottek privatpersonar og firma i Noreg falske eller misvisande tilbod eller fakturaer frå inn- og utlandet knytta til sine varemerke og patent.

Fakturaene blir av mange forveksla med rettmessige krav om betaling for registrering av patentsøknader, eller registrering eller fornying av varemerke.

Desse fakturaene har ikkje nokon samanheng med betaling for rettar i Noreg eller andre stader. Det er kun Patentstyret og din eventuelle fullmektig som kan krevje betaling for desse tenestene.

NB: Merk at opplysningar om varemerke, patent og design er offentleg tilgjengeleg. Dermed er det mogleg å bruke databasane til patentverk over heile verda for å skaffe bakgrunnsinformasjon for falske eller misvisande fakturaer.

Selskap som sender ut falske krav

Nedanfor finn du ei liste over nokre av dei selskapa som har sendt ut falske eller misvisande krav eller tilbod om katalogoppføringar retta spesielt mot varemerke- og patentrettar.

Lista er ordna kronologisk, dvs i den rekkjefølgja vi har motteke informasjon om deira verksemd (dei sist mottatte ligg øverst).

Døme på WIPO sine nettsider: PCT Billing Scam Stopped by Florida Attorney General

Kven sender ut rettmessige krav?

Patentstyret: Vi krev sjølv inn avgifter for patent- og varemerkerettar. Søknad om og registrering av slike rettar med verknad i Noreg kan berre gjerast gjennom Patentstyret.

EU-varemerke: Ved registrering av EU-varemerke skjer betaling av avgifter direkte til EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
Du kan også lese meir om falske krav på EUIPOs nettsider.

Internasjonalt: World Intellectual Property Organization (WIPO) har publisert ei oversikt over selskap som står bak slike falske tilbud - sjå lenke
Du finn også meir informasjon om problemet på WIPO sine nettsider (PDF-fil).

Det europeiske patentverket (EPO): EPO har også publisert ei åtvaring mot falske krav på sine nettsider.

Tidlegare medieomtale om falske fakturaer

Spørsmål 

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kundesenteret vårt på 22 38 73 00.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: