Vi er en dynamisk arbeidsplass - alt tekst
Vi er en dynamisk arbeidsplass. Foto: Trond Isaksen.

Jobb hos oss

Patentstyret er arbeidsplassen for deg som ønskjer utfordrande arbeidsoppgåver, eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø og fleksibilitet i kvardagen.

Ledige stillingar

Utviklingsmoglegheiter

Vi har ca 250 medarbeidarar. Juristar og sivilingeniørar (Cand.Scient/Master of Science e.l.) utgjer dei største faggruppene. Vi har i tillegg medarbeidarar innanfor kommunikasjon, økonomi, IT, HR, sal og marknadsføring.

Vi har eit eige program for nytilsette som inkluderer grunnopplæring, ei fadderordning og fagleg veiledar. Vi satsar på å utvikle medarbeidarane våre gjennom utforming av individuelle utviklingsplanar, og gir høve til å ta kurs og vidareutdanning. Vi har eit breitt samarbeid med ulike internasjonale organisasjonar, noko som gir moglegheiter for utanlandsreiser og deltaking på konferansar og møte.

Vi fokuserer på godt leiarskap og jobbar kontinuerleg og målretta med å utvikle leiarane på alle nivå.

Lokaler

Vi held til i nyoppussa lokaler sentralt på Sandaker i Oslo, med spennande butikkar, kafear, pubar og restaurantar samt fine parkar rett utanfor døra. Vi har eiga kantine, trimrom og eige bedriftsidrettslag.

Møt nokre medarbeidarar

Les kva nokre av medarbeidarane våre synest om å jobbe i Patentstyret

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: