Jula 2018 - opningstider i Patentstyret

Julaftan: stengt
Nyttårsaftan: stengt

Opne 27.-28. desember 2018

  • Resepsjon: kl. 10.00-15.45
  • Telefon til kundesenteret: kl. 10.00-15.45

Stengt 27.-28. desember 2018

  • Gjesting på kundesenteret
  • Forundersøkingar og kopibestillingar
    NB! Leveringstider for forundersøkingar kan i perioden bli noko påverka grunna ferieavvikling.

Korrespondanse og søknadar

Post og søknadar som blir levert i resepsjonen eller i Patentstyret sin postkasse i opningstida får innkomstdato same dag.

Altinn: Viss du leverer nye søknadar eller korrespondanse til eksisterande saker via Altinn, vil du få innkomstdato same dag du leverer.

Våre elektroniske tenester er opne

Vi minner om at våre elektroniske tenester er tilgjengelege heile døgnet heile året.

  • Søketenesta viser all offentleg informasjon knytta til varemerke, patent og design.
  • Namnesok.no gjer det enkelt for deg å sjekke om både domenenamn, foretaksnamn og varemerke er ledig - alle tre i eitt søk.
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: