Elektronisk journal / Offentleg journal

Patentstyret er ikkje omfatta av plikta til å gjere elektronisk journal (offentleg journal) tilgjengeleg på internett.

Patentstyret har ikkje plikt til å gjere elektronisk journal (offentleg journal) tilgjengeleg på internett, sjå offentlegforskrifta § 6

Dersom du ønskjer innsyn i dokumenta våre, kan du kontakte kundesenteret vårt:
Tel: +47 22 38 73 00 eller send ein e-post til
post@patentstyret.no.

Vi minner om at dokument som handlar om patent-, varemerke- og designsøknader, og rettar til patent, varemerke eller design, i utstrekt grad er tilgjengeleg frå søketenesta vår

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: