Korleis mottek brev frå Patentstyret digitalt

For å sikre at du mottek viktig informasjon frå oss, ønskjer vi å sende deg brev via Altinn. Du vil då motta eit varsel om dette på e-post, og ved å logge deg inn i Altinn kan du lese brevet med ein gong.

Slik blir du Altinn-kunde

  1. Logg deg inn i Altinn.
  2. Vel skjemaet Korrespondanse til Patentstyret.
  3. Fyll inn kontaktinformasjonen din under «Avsender».
  4. Pass på å fylle ut e-postadressa di under «Kontaktinformasjon».
  5. Vel eit fagområde. I feltet «Rettighetsnummer»  skriv du søknadsnummeret til ein søknad du har levert til oss. 
  6. I feltet «Hva gjelder henvendelsen» skriv du at du ønskjer å bli Altinn-kunde. Dersom du har levert meir enn ein søknad til oss tidlegare, skriv du resten av søknadsnummera dine her. Du finn alle allment tilgjengelege søknader i databasen vår.
  7. Har du ikkje norsk nasjonalt ID-nummer? Da må du opprette ein brukar som forklart her: No Norwegian national ID number? og sende inn dette skjemaet som forklart over.

Dersom du representerer eit føretak, må dagleg leiar i føretaket delegere rolla «Patent, varemerke og design» til deg i Altinn. Dette blir gjort via fanen «Profil», «Andre med rettar til verksemda».

For meir informasjon, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: