Presserom

Talspersonar, tal og statistikk.

Faktaboksar

Ei oversikt over kortfatta faktainformasjon som du kan nytte i nyheitssaker.

Gjer eigne undersøkingar

Med Patentstyret sitt søkjeverktøy finn du all offentleg informasjon rundt varemerke, patent og design. Frå eitt søkjefelt får du raskt oversikt over kven som har rettar til kva, illustrasjonar og bilete knytta til ulike registreringar, status i saker, informasjon om betaling av avgifter samt journal med dokument.

Tal og statistikk

Er norske bedrifter oppteke av å beskytte eige design? Kor mange varemerke blir registrert av Patentstyret? Innan kva område kjem det flest patentsøknader?

Prøv Statistikk-modulen vår. Tala oppdaterast dagleg. Her finn du grafar, nøkkeltal og utviklingstrekk.

Nyheiter frå Patentstyret

Aktuelle nyheitssaker på fagområdet vårt.

Pressemeldingane våre

Finn pressemeldingane våre på nettsidene til NTB

Årsrapportar

Du finn også mykje nyttig informasjon og sentrale tal i årsrapportane til Patentstyret.

Profilmanualen

Lenkje til profilmanualen til Patentstyret
Lenkje til logoversjoner

LinkedIn

Følgj Patentstyret på LinkedIn

Talspersonar

Liste over talspersonar

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: