Noen profilelementer som beskrevet i Patentstyrets profilmanual
Illustrasjon fra Patentstyrets profilmanual

Patentstyrets profilmanual og visuelle identitet

Patentstyret sin visuelle identitet skal sørgje for at vi framstår samla og einheitleg overfor kundane våre, samarbeidspartnarar og samfunnet. Profilmanualen er som ei bruksrettleiing for korleis vi skal sjå ut på forskjellige flater.

Saman ska vi skape eit heilskapleg inntrykk

Patentstyret har nylig justert profilen, og vi faser fortløpande inn endringane i tenestene våre. Den nye profilen følgjer prinsippa for universell utforming (UU).

I profilmanualen finn du byggjeklossar som logo, farge og fontar og praktiske verktøy som malar andre element. Alt denne definerer Patentstyret sin visuelle profil. Bruk dette til inspirasjon og sjå eksempel på korleis du kan bruke identiteten på ei rekkje flater.

Utforsk Patentstyret sin profilmanual

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: