profilmanualen_topp_960.png

Profilmanualen

Patentstyret sin visuelle identitet er korleis vi framstår på ulike flater og kanalar.

Velkommen til Patentstyret sin profilmanual

Patentstyret har nylig justert profilen. Vi kjem til å fase inn endringar i profilen i alle tenestene våre fortløpande.

I profilmanualen finn du retningsliner og verktøy for å forvalte den visuelle identiteten. Det inkluderer alt frå byggjeklossar som logo, farge, typografi og ikonar til inspirasjon og eksempel på korleis identiteten kan brukast på ei rekkje flater, og heilt ned til praktiske verktøy som malar og komponentar for å byggje digitale tenester.

Lenkje til Patentstyret sin profilmanual

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: