Administrativ patentavgrensing

Eit meddelt patent kan begrensast av innehavaren etter utløpet av motholdsperioden.

Avgrensinga gjennomførast av Patentstyret med verknad for resten av patentet si gyldigheitstid.

Administrativ patentavgrensing er eit billeg og enkelt alternativ til ei domstolsbehandling.

Les meir om administrativ patentavgrensing

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: