Årsavgifter

Du må betale årsavgifter for å öppretthalde patentsøknaden / patentet.

Du må betale årsavgifter kvart år. De forfell forskuddsvis, første gong to år etter innlevering av søknaden. Det betyr at første forfall er ved inngangen til tredje avgiftsår. Årsavgiftene for første og andre avgiftsår betalast samtidig med avgift for tredje avgiftsår. Avgiftsåret reknast frå den månaden søknaden blir innlevert til Patentstyret og forfall blir sett til siste dagen i denne månaden.

Les meir om årsavgifter
Sjå prisliste for patentavgifter og -gebyr

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: