Bruksmønster

Registrering av bruksmønster er ei verneform for oppfinningar som blir brukt i fleire land.

Det er vanleg at det for slikt vern blir stilt lågare krav til oppfinningshøgd enn for patent, og at vernetida er kortare.

Visse teknologiområder kan også vere unntatt, og avgiftene er ofte lavare.

Noreg har ikkje slikt vern.

Meir informasjon på nettsidene til WIPO (World Intellectual Property Organization)

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: