CPC (Cooperative Patent Classification)

Alle patentsøknadar som kjem inn til Patentstyret klassifiserast etter eit internasjonalt klassifikasjonssystem. Patentstyret tok i bruk CPC (Cooperative Patent Classification) frå 20. oktober 2015.

Kva er eit klassifikasjonssystem?

Alle patentsøknadar klassifiserast etter teknisk innhald for å gjere det lettare for ein saksbehandlar å finne tilsvarande oppfinning og vurdere om oppfinninga er kjent frå før.

Meir om CPC

CPC er i stor grad basert på det internasjonale patentsystemet (IPC) som blir administrert av WIPO (World Intellectual Property Organization). Mange land i Europa, Asia og Amerika tar nå i bruk CPC for å klassifisere nasjonalt patentmateriale. Patentstyret harmoniserer dermed med mange andre patentmyndigheiter. 

CPC gir moglegheit til å klassifisere meir detaljert enn IPC fordi systemet inneheld fleire underkategoriar enn IPC. Granskinga og saksbehandlinga bli meir effektiv og det blir lettare og raskare å finne dokument innan eit bestemt område. Når vi klassifiserer etter CPC blir det lettare for andre patentverk å finne våre nasjonale dokument, noko som indirekte vil kunne fremje norsk innovasjon.

Fram til oktober 2015 har Patentstyret brukt det internasjonale klassifiseringssystemet IPC og vi vil fortsette å bruke dette systemet når vi publiserer patentdokument i følgje dei internasjonale avtalane våre. Alle patentdokument vil i tillegg bli publisert med IPC-symbol.

Du finn meir informasjon om CPC på cpcinfo.org

CPC implementation overview after the 7th CPC meeting 2020

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: