Degenerering

Degenerering inntreff når eit varemerke blir sjølve ordet på ei vare eller teneste, og dermed mister sin kjenneteiknsfunksjon.

Døme på dette kan vere "linoleum", "grammofon" og "thermos" som ein gong i tida var varemerke for ulike produkt, men kor varemerket etter kvart blei den generiske nemninga.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: